Broker Eksportowy

Przedłużenie terminu dokonywania zgłoszeń do dnia 24 maja 2019 r.! Misja gospodarcza do USA, 03.11.2019 – 13.11.2019. – Zmiana § 4 ust. 1 oraz § 5 ust. 4 i ust. 6.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości gorąco zaprasza do udziału w Misji gospodarczej, która odbędzie się w dniach:03.11.2019 – 13.11.2019 w USA organizowanej w ramach Pomorskiego Brokera Eksportowego.

Wyjazd na Misje pomoże Twojej firmie zdynamizować ekspansję zagranicznę w oparciu o merytoryczne spotkania z przedstawicielami funduszy inwestycyjnych, ekspertami, mentorami oraz przedstawicielami przedsiębiorstw z rynku amerykańskiego

Serdecznie zapraszamy firmy z branży ICT.

Udział w Misji gwarantuje:

  • Udział w spotkaniach,
  • zakwaterowanie,
  • transport
  • wyżywienie
  • ubezpieczenie

 

Szacowany wkład własny przedsiębiorcy przy maksymalnym dofinansowaniu 85% kosztów wynosi  8 360,00 zł brutto (3300,00  netto + VAT + VAT od dotacji) PLN.

Zgłoszenia chęci udziału w misji przyjmujemy do 24.05.2019r.

  • formularz zgłoszeniowy dostępnego w wersji on-line poniżej do godz. 12.00,
  • wypełnione i podpisane przez osobę uprawnioną skany Załącznika nr 2, nr 4, nr 9 nr 10 nr 11, oraz nr 12 do godz. 14.00.

 

Szczegółowe informacje: Agnieszka Balcewicz, e-mail: broker@inkubatorstarter.pl, tel. 58 731 65 60

Anna Miler, e-mail: broker@inkubatorstarter.pl, tel. 58 731 65 54

 

[forms ID=74]

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin

Załącznik nr 1. Kryteria wyboru udziału w misji gospodarczej do USA

Załącznik nr 2. Wniosek o uczestnictwo w misji gospodarczej do USA

Załącznik nr 3. Wzór umowy o dofinansowanie udziału w miesji gospodarczej do USA

Załącznik nr 4. Wzór oświadczenia o otrzymaniu pomocy de minimis

Załącznik nr 5. Wzór oświadczenia o nawiązaniu kontaktów z przedsiębiorcami zagranicznymi w czasie

Załącznik nr 6. Ramowy harmonogram misji USA

Załącznik nr 7. Ankieta satysfakcji uczestnika

Załącznik nr 8. Wzór oświadczenia pracownika

Załącznik nr 9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 10. Oświadczenie o statusie MSP

Załącznik nr 11. Oświadczenie w przedmiocie zwolnienia z podatku VAT

Załącznik nr 12. Zgoda na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku oraz przetwarzanie danych osobowych

Panel dostępności