Broker Eksportowy

Wydarzenie gospodarcze podczas Polish Tech Night w Berlinie 05 – 08.12.2017 r.

Zapraszamy do uczestnictwa w eksportowym wydarzeniu gospodarczym w Berlinie (Niemcy) w dniach 05 – 08.12.2017 r.

Wybrane firmy będą miały okazję zapoznać się ze specyfiką rynku niemieckiego, nawiązać kontakty z niemieckimi przedsiębiorstwami, mentorami i przedstawicielami funduszy kapitałowych. Uczestnicy wezmą także udział w Polish Tech Night.

Rekrutacja uczestników wydarzenia potrwa do 20 października br. Organizatorem wyjazdu jest Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER.

W sprawie wyjazdu i zgłoszeń można kontaktować się z:

Justyna Linowiecka, tel. 58 731 65 75, e mail: broker@inkubatorstarter.pl

REKRUTACJA (tutaj)

Załączniki:

Regulamin uczestnictwa

Załącznik nr 1 Kryteria oceny Uczestników

Załącznik nr 2 Wniosek o uczestnictwo w Wydarzeniu

Załącznik nr 3 Wzór umowy

Załącznik nr 4 Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis

Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia dot. nawiązanych kontaktów

Załącznik nr 6 Ramowy harmonogram wydarzenia

Załącznik nr 7 Ankieta Satysfakcji Uczestnika

Załącznik nr 8 Wzór oświadczenia Pracownika

Panel dostępności