Broker Eksportowy

„Finansowanie i bezpieczeństwo wychodzenia na rynki zagraniczne”, 22.10.2018

Firma doradcza PwC, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, PKO Bank Polski, Redakcja „Puls Biznesu” oraz Marszałek Województwa Pomorskiego mają przyjemność zaprosić na kolejne spotkanie w ramach Programu Polski Czempion – „Finansowanie i bezpieczeństwo wychodzenia na rynki zagraniczne”.

Spotkanie odbędzie się 22 października 2018 roku o godzinie 10:00 w Sali Okrągłej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku (ul. Okopowa 21/27).

Wydarzenie opierać się będzie na dwóch panelach dyskusyjnych:

 • Panel I – „Finansowanie ekspansji zagranicznej – gdzie szukać wsparcia”

  -Zbigniew Głuchowski, Dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszem Ekspansji Zagranicznej FIZ AN
  -Karol Jakubaszek, Naczelnik Wydziału, Departament Finansowania Handlu Zagranicznego, BGK
  -Rober Zmiejko, Dyrektor Pionu Rozwoju Zagranicznego, PKO BP
  -Daniel Okruciński, Senior Marketing Manager, Crist SA
  -Łukasz Narloch – Broker Eksportowy, Agencja Rozwoju Pomorza SA
  -Borys Malinowski – PwC (moderator)

 • Panel II – „Bezpieczeństwo wychodzenia na rynki zagraniczne – minimalizacja ryzyka, aspakety podatkowe i prawne”.

  -Esotiq Henderson – w trakcie potwierdzania
  -Radosław Czarnecki – Dyrektor Biura Terenowego KUKE w Gdańsku
  -Agata Oktawiec – Dyrektor PwC
  -Rafał Stokrocki – PwC (moderator)

Podczas spotkania omówione zostaną następujące tematy:

 • Współfinansowanie inwestycji zagranicznych przez Fundusz Ekspansji. – PFR TFI
 • Instrumenty finansowe bezpośredniego wsparcia ekspansji zagranicznej. – BGK
 • Możliwości finansowania inwestycji za granicą oraz akwizycji zagranicznych – oddziały zagraniczne PKO Banku Polskiego. – PKO BP
 • Bezpieczeństwo wychodzenia na rynki zagraniczne – kwestie podatkowe i prawne – PwC
 • Ryzyka działań inwestycyjnych i eksportowych na nowych rynkach i sposoby ich ograniczenia. – KUKE

Pełna agenda spotkania znajduję się na stronie wydarzenia.

Udział w programie jest bezpłatny. Potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu oraz dodatkowe pytania prosimy kierować do p. Ewy Rojek, ewa.rojek@pwc.com, tel. 502 18 45 81.


Program Polski Czempion promuje i wspiera polskie przedsiębiorstwa, które eksportują i inwestują zagranicą lub mają w planach ekspansje zagraniczną.

Celem programu jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z zakresu ekspansji zagranicznej, w tym także case study wybranych firm. Program prowadzony jest w kilku wybranych miastach Polski, pod patronatem Konkursu Polska Firma – Międzynarodowy Czempion, przy współpracy PwC, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, PKO Banku Polskiego, Redakcji „Pulsu Biznesu” oraz lokalnych partnerów samorządowych i otoczenia biznesu.

Program opiera się na cyklicznych spotkaniach o charakterze merytoryczno – networkingowym. Tegoroczny cykl spotkań rozpocznie się w połowie 2018 roku i obejmie dwa spotkania regionalne oraz trzecie, ogólnopolskie spotkanie, podczas którego nastąpi certyfikacja uczestników Programu Polski Czempion.

Uczestnictwo w Programie będzie doskonałą okazją do spotkania się z przedstawicielami organów centralnych, władz lokalnych i polskich firm zainteresowanych ekspansją zagraniczną. Uczestnictwo w Programie jest także szansą do nieformalnych rozmów, wymiany doświadczeń, budowania relacji i promocji firmy w mediach partnerskich oraz mediach społecznościowych.

Panel dostępności