Broker Eksportowy

Poznaj norweski rynek i rozwiń swoją firmę – weź udział w wydarzeniu gospodarczym w Oslo – Zmiana § 4 ust. 1 pkt 1) i pkt 2) Regulaminu – przedłużenie terminu dokonywania zgłoszeń!

Informujemy, iż zmianie uległ § 4 ust. 1 pkt 1) i pkt 2) Regulaminu w zakresie terminu dokonywania zgłoszeń tj. do dnia 19 lutego 2019 roku do godz. 20:00 należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w wersji on-line poniżej oraz przesłać na adres a.luszczak@investgda.pl wypełnione i podpisane przez osobę uprawnioną skany następujących załączników:

− Załącznika nr 3,

− Załącznika nr 7,

− Załącznika nr 8,

− Załącznika nr 9,

− Załącznika nr 10,

− Załącznika nr 11.

 

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy zaprasza przedsiębiorców do udziału w wydarzeniu gospodarczym w Oslo, które odbędzie się w dniach 28 – 29 marca 2019 roku. Uczestnikiem wydarzenia może być MŚP z branży budowlanej oraz budowlano-wykończeniowej. Organizator kwalifikuje również w tym zakresie dostarczycieli usług, robót, produktów i materiałów budowlanych i wykończeniowych oraz producentów, którzy działają na rynku budowlanym np. drzwi i okien.

Wybrane firmy będą mogły nawiązać kontakty z firmami norweskimi oraz zapoznać się m.in. ze specyfiką rynku norweskiego, aspektami prawnymi prowadzenia działalności w Norwegii oraz różnicami kulturowymi w prowadzeniu biznesu w Polsce i Norwegii.
Patronem merytorycznym wydarzenia jest Norwegian-Polish Chamber of Commerce (NPCC).

 

Co zyskuje firma?

  • Przelot
  • Transport lokalny na spotkania
  • Zakwaterowanie 
  • Ubezpieczenie 
  • Możliwość zaprezentowania firmy podczas spotkań z przedsiębiorcami norweskimi
  • Możliwość nawiązania ciekawych kontaktów z firmami i organizacjami norweskimi

 

Koszt

Szacowany wkład własny przedsiębiorcy przy maksymalnym dofinasowaniu 85% kosztów wynosi 2.227,23 PLN (w tym podatek VAT oraz VAT od kwoty dofinansowania).

 

Zgłoszenia 

Dokumenty konkursowe oraz formularz zgłoszeniowy dostępne poniżej.

Zgłoszenia do dnia 19 lutego 2019 r. do godz. 20:00.

 

Szczegółowe informacje

Anna Łuszczak, e-mail: a.luszczak@investgda.pl, tel. 58 722 03 04

 

Dokumenty do pobrania

Regulamin uczestnictwa

Załącznik nr 1. Kryteria wyboru przedsiębiorców Oslo

Załącznik nr 2. Wzór umowy Oslo 

Załącznik nr 3. Wzór oświadczenia o otrzymaniu pomocy de-minimis Oslo 

Załącznik nr 4. Wzór oświadczeni o nawiązaniu kontaktów z przedsiębiorcami Oslo

Załącznik nr 5. Ramowy harmonogram wydarzenia Oslo

Załącznik nr 6. Ankieta satysfakcji uczestnika

Załącznik nr 7. Formularz de minimis DOC

Załącznik nr 7. Formularz de minimis PDF

Załącznik nr 8. Wzór oświadczenia o przedmiocie zwolnienia z podatku VAT

Załącznik nr 9. Wzór oświadczenia o statusie MSP

Załącznik nr 10. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 11. Wzór oświadczenia aktualizującego

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

[forms ID=57]

 

 

 

 

 

 

Panel dostępności