Broker Eksportowy

Seminarium: „Finansowanie rozwoju firmy na rynku krajowym i zagranicznym”, 03.10.2019

Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” serdecznie zaprasza mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz wszystkich zainteresowanych do udziału w organizowanym w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy seminarium: „Finansowanie rozwoju firmy na rynku krajowym i zagranicznym”.

W ramach wydarzenia omówione zostaną następujące zagadnienia:

a)       Internacjonalizacja pomorskich przedsiębiorstw

b)      Finansowanie działań proeksportowych w MŚP

c)       Pozyskiwanie dotacji na rozwój, działalność badawczą oraz wdrażanie innowacji w firmach

d)      Projekty międzynarodowe szansą dla pomorskich przedsiębiorców

e)      Poszukiwanie partnerów i kontrahentów na rynkach międzynarodowych

f)        Narzędzia do badania innowacyjności przedsiębiorstw

Seminarium połączone będzie z otwartymi konsultacjami z przedstawicielami: Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich oraz Enterprise Europe Network.

Prosimy o zabranie ze sobą wizytówek. Partnerem wydarzenia jest O4 Coworking | Olivia Business Centre.

Program spotkania – 03.10.2019 r.

11:00 – 11:15

Rejestracja

11.15-11:35

Postaw na eksport – Pomorski Broker Eksportowy szansą dla mikro, małych i średnich przedsiebiorstw

  • czym jest projekt i do kogo jest skierowany
  • przedstawienie aktualnej oferty
  • success stories uczestników projektu

(Karolina Musielewicz oraz Donata Strycharczyk – brokerzy eksportowi)

11:35-11:50

Warsztat: Wsparcie organizacji Enterprise Europe Network w nawiązywaniu i rozwijaniu kontaktów z partnerami zagranicznymi, m.in. poprzez platformę Partnership Opportunities Database.

(Paweł Gruszkowski – Ekspert Enterprise Europe Network)

11:50-12:20

Projekty międzynarodowe szansą dla pomorskich przedsiębiorców – nowa oferta finansowa w ramach programu EIC Accelerator Pilot – Horyzont2020.

(Marcin Stolarek Ekspert  Enterprise Europe Network)

12:20-12:30

Czy Twoja firma jest gotowa na innowacje? Sprawdź jej potencjał za pomocą narzędzia Innovation Health Check!

(Marcin Stolarek Ekspert  Enterprise Europe Network)

12:30-12:45 Przerwa kawowa
12:45-13:00

I DID IT – jak napisać i z sukcesem zrealizować projekt międzynarodowy.

Success stories pomorskich przedsiębiorców. 

13:00-13:30

Środki finansowe na rozwój, działalność badawczą oraz wdrażanie innowacji w firmach:

 – przegląd możliwości dotacyjnych wraz z omówieniem aktualnych konkursów dla przedsiębiorców;

 – niskooprocentowane pożyczki i poręczenia unijne;

 – dofinansowanie stworzenia stanowisk pracy.

(Maciej Frączek – Główny Specjalista ds. funduszy unijnych  Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich)

13:30-14:00

Przerwa kawowa oraz indywidualne konsultacje z ekspertami

 


Gdzie i kiedy?
 

Seminarium odbędzie się dnia 3 października 2019 r. w O4 Coworking | Olivia Business Centre
Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.

 

 

Kontakt:
Karolina Musielewicz
E-mail: karolina.musielewicz@swp.gda.pl

 

 

Panel dostępności