Broker Eksportowy

Seminarium „Przygotowanie firmy do uczestnictwa w targach, misjach i innych wydarzeniach gospodarczych”, 9.12.2019

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. serdecznie zaprasza przedsiębiorców na seminarium przygotowujące firmy do uczestnictwa w targach, misjach oraz innych wydarzeniach gospodarczych, które odbędzie się 9.12.2019 r. w godz. 9:00-16:00 w Gdańsku. 

Seminarium organizowane jest raz na kwartał, aby przedsiębiorstwa biorące udział w tego typu wydarzeniach zdobyły wiedzę na temat jak najlepszego przygotowania do wyjazdów.

Biorąc udział w seminarium dowiesz się m.in.

  • jak profesjonalnie przygotować się do wyjazdu (umowy, stoisko, podróże)
  • jak komunikować się z klientem podczas wydarzenia
  • jak przygotować działania promocyjne na wyjazd
  • jak różnice kulturowe wpływają na komunikację i promocję

 

PROGRAM:

  8:45 – 9:00 Rejestracja
9:00 – 11:30
  • Kwestie organizacyjne wyjazdu na targi i misje (stoisko targowe, podróże, umowy)
  • Komunikacja z klientem
11:30 – 11:45 Przerwa kawowa
11:45 – 13:15 Przygotowania działań promocyjnych
13:15 – 13:45 Przerwa lunchowa
13:45 – 15:15
  • Różnice kulturowe mające znaczenie przy projektowaniu materiałów promocyjnych
  • Kwestie kulturowe w marketingu, promocji i komunikacji
15:15 – 15:30 Przerwa kawowa
15:30 – 16:00
  • Warunki otrzymania grantów na wyjazdy na targi i na misje
  • Promocja najbliższych wydarzeń i kwestie organizacyjne dotyczące najbliższych wydarzeń w  ramach projektu

 

PRELEGENT:

Bartosz Janowicz

pobrane

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego oraz MBA Rotterdam School of Economics. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w eksporcie związane zarówno z produktami jak i usługami w takich firmach jak Young Digital Planet, Rentis, Asseco. Na koncie wiele sukcesów sprzedażowych na rynkach europejskich, bliskiego i dalekiego Wschodu oraz Afryki. Prowadził m.in. projekty sprzedażowe oraz realizacyjne związane z Wyższą Szkołą Nauk o Rybołówstwie i  Morzu w Angoli, realizacją projektów sprzedażowych produktów polskich firm w ramach projektu Exportbiz.pl. Od wielu lat współpracuje z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Krajową Izbą Gospodarczą oraz Regionalnymi Agencjami Rozwoju. Realizował projekty w ramach Paszportu do Eksportu. Doświadczenie zarówno w pracy z Klientami rządowymi oraz dystrybutorami na rynkach zagranicznych.


GDZIE?

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
Al. Grunwaldzka 472D, Gdańsk
Olivia Business Centre, 12 piętro (OLIVIA SIX)


KIEDY?

9.12.2019 r.
godz. 9:00 – 16:00


KONTAKT:

Łukasz Rokicki
e-mail: lukasz.rokicki@arp.gda.pl,
tel. 58 32 33 203

Panel dostępności