Broker Eksportowy

Zamówienia publiczne organizacji międzynarodowych

Pod koniec ubiegłego roku rozpoczęliśmy w naszym projekcie cykl seminariów dla firm zainteresowanych zamówieniami publicznymi organizacji międzynarodowych. Przygotowywane przez Agencję Rozwoju Pomorza spotkania mają na celu zachęcenie firm z naszego regionu do startowania w przetargach i zdobywania kontraktów w ramach takich organizacji jak np. ONZ, NATO, US Army.

Wachlarz poszukiwanych przez organizacje międzynarodowe towarów i usług jest bardzo szeroki, a podmioty ubiegające się o udzielenie zamówienia mają szansę na zdobycie wiarygodnego klienta. Najwięcej zrealizowanych projektów w 2020 roku dotyczyło IT, transportu, żywności, paliw i budownictwa.

Do tej pory udało się nam zorganizować seminarium wielobranżowe dotyczące rynków US Army i ONZ. W lutym br. odbędzie się spotkanie na temat zamówień NATO z zakresu technologii innowacyjnych (rekrutacja zakończona). W najbliższym czasie planujemy kolejne wydarzenia z tego cyklu (m.in. zamówienia ONZ). Uczestnictwo w tych spotkaniach jest bezpłatne. O szczegółach będziemy informować na stronie projektu Pomorski Broker Eksportowy.

Zachęcamy pomorskich przedsiębiorców do brania udziału także w innych wydarzeniach związanych z tą tematyką, organizowanych przez inne podmioty. Najbliższe Seminarium Zamówień Publicznych UE-ONZ organizowane przez European Procurement Forum (EUPF) odbędzie się w Nowym Jorku w dn. 17.04-18.04.2023.

Wydarzenie organizowane jest dla obecnych i potencjalnych dostawców ONZ. Rozbudowany program dwudniowego seminarium obejmuje między innymi prowadzone przez ekspertów z ONZ prezentacje dotyczące zamówień publicznych w ramach systemu ONZ, praktyczne warsztaty oraz dyskusje panelowe. Godna uwagi jest możliwość odbycia spotkania w formule „1 on 1”, w ramach którego przedsiębiorca będzie mógł omówić z przedstawicielami ONZ konkretną strategię udziału jego firmy w przetargach tej organizacji. Więcej informacji: https://eupf.org/

Panel dostępności