Broker Eksportowy

Targi CPhI we Frankfurcie w dniach 24 – 26.10. 2017 r.

Rekrutacja na wspólny wyjazd na targi CPhI rozpoczyna się 11 lipca i potrwa do 25 lipca 2017 roku

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny zaprasza do wspólnego udziału w targach CPhI, które odbędą się w dniach 24-26 października we Frankfurcie

Targi CPhI to jedna z większych imprez wystawienniczych w Europie dedykowana dla przedsiębiorców branży farmaceutycznej, producentów substancji czynnych, produktów leczniczych, a także dla firm zaangażowanych w transport farmaceutyczny, logistykę, badania laboratoryjne i kliniczne.

W sprawie wyjazdu i zgłoszeń można kontaktować się z:

Agnieszką Fedorowicz, tel. 58 880 82 42, e-mail: a.fedorowicz@ppnt.gdynia.pl

oraz Jakubem Różewskim , tel. 58 880 82 19 e-mail: j.rozewski@ppnt.gdynia.pl

Załączniki:

Załącznik nr 1 – kryteria oceny

Załącznik nr 2 – wzór umowy

Załącznik nr 3 – wniosek

Załącznik nr 4 – oświadczenie o otrzymanej de minimis

Załącznik nr 5 – formularz de minimis

Załącznik nr 6 – oświadczenie de minimis

Załącznik nr 7 – inna pomoc rolnictwo

Regulamin wyjazdu na Targi_CPhI

Dodatkowe informacje o Targach CPhI

Panel dostępności