Broker Eksportowy

O Instytucjach w Business Mixer

Korporacja Ubezpieczeń Kredytowych S.A.
Od ponad 25 lat ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Oferuje usługi zapewniające bezpieczną wymianę handlową zarówno w kraju, jak i za granicą. Działalność KUKE skupia się na ubezpieczaniu należności z tytułu sprzedaży towarów i usług z odroczonym terminem płatności, a także na udzielaniu gwarancji ubezpieczeniowych.

Zapraszamy na spotkanie z przedstawicielem KUKE.


Bank Gospodarstwa Krajowego
Jednym ze strategicznych zadań BGK jest wsparcie rozwoju polskich przedsiębiorstw, tak na arenie krajowej jak i międzynarodowej, zgodnie ze Strategią Odpowiedzialnego Rozwoju. W związku z tym BGK posiada kompleksową ofertę w zakresie instrumentów finansowania handlu, które możemy podzielić na cztery główne grupy:

  • gwarancje bankowe (handel krajowy i zagraniczny),
  • akredytywy (handel krajowy i zagraniczny),
  • wykup wierzytelności (handel krajowy i zagraniczny),
  • kredyt dla banku nabywcy (handel zagraniczny).

Zapraszamy na spotkanie z przedstawicielem banku BGK, ekspertem w finansowaniu, zabezpieczaniu i/lub rozliczaniu kontraktów handlowych polskich eksporterów na rynku afrykańskim.


Agencja Rozwoju Pomorza S.A. – „Pomorski Broker Eksportowy”
Pomorski Broker Eksportowy ułatwia firmom z sektora MSP rozwój działalności na rynkach międzynarodowych. To pierwszy regionalny kompleksowy system wspierający działalność pomorskich przedsiębiorców za granicą. Kierowany jest zarówno do firm, które jeszcze nie podejmowały działań eksportowych a mają potencjał, jak również do prowadzących działalność na rynkach zagranicznych.

Wśród konkretnych korzyści dla firm, jakie mogą osiągnąć w wyniku udziału w projekcie warto wymienić m.in. możliwość udziału w organizowanych misjach gospodarczych, wyjazdach na targi, możliwość pozyskania dotacji na indywidualny udział w międzynarodowych wydarzeniach gospodarczych, możliwość zbadania własnego potencjału eksportowego, pozyskanie wiedzy niezbędnej w działalności eksportowej (m.in. dotyczącej wybranych rynków, kwestii prawnych, celnych, podatkowych, marketingowych)

Zapraszamy na spotkanie z brokerami eksportowymi.


Pracodawcy Pomorza
Dla wszystkich zainteresowanych dotacjami na eksport (GO TO BRAND) i bezpłatną weryfikacją firm MŚP mogących skorzystać z dotacji zapraszamy do zapisywania się na spotkanie z przedstawicielem Pracodawców Pomorza.


Rödl & Partner
Międzynarodowa firma świadcząca zintegrowane usługi profesjonalne w obszarach: audyt, Business Process Outsourcing, doradztwo podatkowe, doradztwo prawne, consulting. R√∂dl & Partner obecny jest w 50 krajach w 108 biurach. Na rynku polskim funkcjonuje z powodzeniem od 25 lat, doradzając firmom z różnych branż i segmentów. Niemieckie standardy przekładają się na rzetelność i jakość, które to w połączeniu z wykwalifikowaną kadrą pracowników sprawiają że usługi R√∂dl & Partner doceniane są przez międzynarodowych przedsiębiorców. R&P doradza w języku polskim, niemieckim i angielskim, a część usług wykonuje także w języku hiszpańskim, francuskim i włoskim.


SSIL – Business Development and Consulting Company
SSIL oferuje swoje usługi firmom z branży logistycznej i transportowej, firmom handlowym oraz producentom. Posiada przedstawicieli w większości krajów Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu.

Zakres usług SSIL obejmuje m.in.: proponowanie i realizacja dróg rozwoju firm handlowych i logistycznych; proponowanie i realizacja zmian organizacyjnych wewnątrz firm logistycznych lub działów logistycznych; tworzenie międzynarodowych networków agencyjnych oraz B2B; budowanie międzynarodowych łańcuchów dostaw; budowanie działów sprzedaży; zarządzanie ryzykiem w logistyce; edukacja w logistyce i sprzedaży; badanie rynków.


R4SD, Results for Sustainable Development
Polska firma, która pozyskuje i realizuje zamówienia organizacji międzynarodowych oraz zagraniczne zamówienia publiczne. Firma bazuje na 17 latach doświadczenia. R4SD współpracuje z polskimi firmami zainteresowanymi ekspansją zagraniczną swoich usług/ robót/ towarów.

R4SD wdraża innowacyjne rozwiązania dla zrównoważonego rozwoju międzynarodowego – misją jest wykorzystywanie innowacji w projektach dla krajów rozwijających się. Realizuje projekty, które prowadzą do zmniejszenia ubóstwa, tworzenia zrównoważonych źródeł dochodów i osiągnięcia trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego. Pracuje w szczególności dla państw najbiedniejszych, dotkniętych konfliktami, w regionach, w których rynki przestały działać i konieczne są reformy gospodarcze. Wdraża międzynarodowe projekty rozwojowe dla donorów, w tym dla Organizacji Narodów Zjednoczonych, Banku Światowego, Unii Europejskiej, innych.

R4SD szkoli i doradza polskim przedsiębiorcom oraz realizuje wspólne projekty. Na koncie posiada sukcesy związane ze złożonymi ofertami.


Ambasada Nigerii
Nigeria jest jednym z największych rynków w Afryce z populacją siegającą 180 millionów mieszkańców. W kraju funkcjonuje gospodarka rynkowa zdominowany przez eksportu ropy.

Polski eksport do Nigerii dotyczył głownie produktów z papieru, konstrukcji metalowych, płyt pilśniowych i stalowych, desek sufitowych, ciągników, pojazdów opancerzonych i mleka skondensowanego. Do innych obszarów polskiej ekspertyzy należą trawlery rybackie, barki, samoloty i części do śmigłowców, farmaceutyki, sprzęt medyczny, produkty tekstylne i rolno-przemysłowe.

Import z Nigerii to głównie: ropa naftowa, ziarna kakaowe, ciastka kakaowe, naturalne masło, masło kakaowe, hibiskus (Corcede) guma arabska, orzechy nerkowca, orzechy ścinające, nasiona oleiste, przyprawy i wyroby rzemieślnicze, a obecnie skorupki ziaren palmowych (PKS).

Zapraszamy na indywidualne spotkania z przedstawicielami ambasady aby dowiedzieć się o możliwościach handlowych z Nigerią.


Ambasada Zambii
Unikalna możliwość spotkania z przedstawicielami Ambasady Zambii w Berlinie. Gospodarka Zambii należy do najszybciej rozwijających się gospodarek globalnych (sektor rolniczy przynosi ok. 8,6% PKB, sektor usług daje 60% PKB, a przemysł – 31,3 % (2015)). Jej podstawą jest przemysł wydobywczy i hutnictwo.

Zambia to czołowy producent miedzi, zajmuje 2. miejsce w Afryce, a 8. na świecie wśród jej producentów. Sprzedaż miedzi daje 70%. krajowych wpływów z eksportu.
Oprócz rudy miedzi, Zambia posiada także liczne bogactwa mineralne: kobaltu, berylu, cynku, manganu i innych metali oraz węgla kamiennego, srebra, złota, pirytu. Wydobywa się tu także kamienie szlachetne, m.in. ametysty, szmaragdy czy diamenty.

Dla wszystkich zainteresowanych możliwościami handlowymi z Zambią zapraszamy na spotkanie z przedstawicielami ambasady.


Ambasada Demokratycznej Republiki Konga
Demokratyczna Republika Konga to drugie pod względem wielkości państwo Afryki. To chłonny rynek uzależniony od importu. Kraj szybko rozwijający się, nastawiony na budowę infrastruktury. Znajdujący się na celowniku wielu krajów UE, Chin, Brazylii, ale także Turcji i Egiptu.

Dynamiczny rozwój sektora budowlanego wydaje się godny zainteresowania polskich firm ( budowy dróg, mostów mieszkalnych.) Ceny cementu są znaczącą przesłanką do budowy cementowni. Ponadto kraj obfituje w rzeki, co stwarza możliwości dotyczące rozwoju hydroenergetyki – budowa elektrowni wodnych.

Zapraszamy na spotkanie z przedstawicielem ambasady Demokratycznej Republiki Konga.


Bollore Logistics

Bollore Logistics Poland – z grupy Bollore Logistics to firma spedycyjna nr 1 w Afryce i Francji, znajduje się również w pierwszej piątce firm w Europie oraz w pierwszej dziesiątce firm spedycyjnych na świecie. Proponuje wsparcie przedkontraktowe, usługi transportowe morskie, lotnicze i drogowe. Oferuje również rozwiązania dla projektów ponadgabarytowych i niestandardowych.

Firma posiada ponad 720 własnych oddziałów na całym świecie w tym ponad 250 biur w 40 krajach w Afryce, w których posiada również własną infrastrukturę (magazyny, linie kolejowe i terminale kontenerowe).

Zapraszamy na spotkanie z przedstawicielem firmy, który chętnie podzieli się z Państwem doświadczeniami oraz opowie o trudnościach w podejmowaniu współpracy czy o ryzykach jakie mogą czekać polskich eksporterów.


You’ll Sp z o.o. Marketing & Branding
Zapraszamy na spotkanie z przedstawicielami firmy You’ll specjalizującą się w marketingu i brandingu. Firma pomaga polskim markom zdobywać światowe rynki oraz oferuje wsparcie w projekcie „GO TO BRAND”.


Aurinko Cameroun (Kopalnia Złota Kamerun)
Aurinko Cameroun posiada koncesję na poszukiwania, wydobycie i badania złota w środkowym i wschodnim Kamerunie. Obecnie poszukuje inwestorów zainteresowanych wydobyciem złota, ale też wszystkich innych zainteresowanych inwestycjami w Afryce w tym inwestycjami drogowymi budową mostów, budową osiedli mieszkaniowych, kanalizacji i wodociągów, fabryk wody, soków, handlem farmaceutykami, inwestorów zainteresowanych kamieniem, surowcami mineralnymi. Od kilku lat pomagają polskim i europejskim firmom w inwestycjach na rynku afrykańskim w Kamerunie, Czadzie i Republice Srodkowoafrykańskiej Są to kraje rozwijające się w niesamowitym tempie i potrzebujące wszystkiego a jednocześnie kraje bogate i finansowo i w zasoby mineralne.

Panel dostępności