Broker Eksportowy

Cykl seminariów „Export Professionals” – Skuteczne negocjacje handlowe w Polsce i na arenie międzynarodowej oraz marketing międzynarodowy z elementami wykorzystania e-marketingu do budowania wartości marki. (15-16.10.2021 r.)

Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku serdecznie zaprasza na kolejne organizowane w ramach programu Pomorski Broker Eksportowy seminarium online poświęcone podnoszeniu kompetencji eksportowych pomorskich przedsiębiorców.

Seminarium realizowane jest w ramach cyklu seminariów „Export Professionals” – czterech dwudniowych (piątek i sobota) intensywnych wykładów i warsztatów online wypełnionych praktyką i wiedzą ekspercką w zakresie organizacji i rozwoju działalności eksportowej przedsiębiorstwa. W seminariach mogą brać udział przedsiębiorcy z sektora MŚP posiadający siedzibę w województwie  pomorskim.

Poszczególne seminaria będą poświęcone następującym zagadnieniom:

  • Skuteczne negocjacje handlowe w Polsce i na arenie międzynarodowej oraz marketing  międzynarodowy z elementami wykorzystania e-marketingu do budowania wartości marki (15-16.10.2021 r.)
  • Badania rynku i modelowanie biznesowe oraz budowanie relacji biznesowych z wykorzystaniem narzędzi online (platformy do spotkań B2B, targi, konferencje) 22-23.10.2021.
  • Wprowadzanie polskich marek na wybrane rynki Zjednoczone Emiraty Arabskie i Afryka (5-6.11.2021 r).

 

Gdzie i kiedy?

Seminaria odbywają się online po zalogowaniu na platformie internetowej clickmeeting. Zaproszenia wysyłane są do zarejestrowanych uczestników dzień przed planowanym wydarzeniem.

Dzień Pierwszy: 15.10.2021 r. (piątek), godzina 9:00 – 15:00

Dzień Drugi: 16.10.2021 r. (sobota), godzina 9:00 – 15:00

 

Zakres tematyczny 

Dzień Pierwszy: 15.10.2021 r. (piątek), godzina 9:00 – 15:00

1.     Wstęp i informacje ogólne o procesie negocjacyjnym.

2.     Najważniejsze informacje o negocjacjach międzynarodowych.

3.     Bezpośrednie, kulturowe i polityczne aspekty rozmów z kontrahentami zagranicznymi.

4.     Taktyki negocjacyjne.

5.     Obrona przed manipulacjami.

6.     Przygotowanie do rozmów z zagranicznym kontrahentem.

7.     Filozofia Win – Win jako biznesowy standard wypracowywania porozumień.

8.     Wybrane style negocjacyjne – znaczenie czasu, kultury i języka.

9.     Role i wizerunek w trakcie spotkania, a błędy percepcyjne.

10.   Długoterminowe budowanie relacji.

Prelegent: Joanna Świątek

 

Dzień Drugi: 16.10.2021 r. (sobota), godzina 9:00 – 15:00

1.     Narzędzia budowania marketingu onilne o światowym zasięgu.

2.     Wykorzystanie AI do promowania biznesu w 131 krajach.

3.     Audience Insights i Audience Knowledge.

4.     Jak bez wysokich kosztów budować swoją obecność w internecie.

5.     Kampania Lead Generation – metody oraz przykłady.

6.     Lejek sprzedażowy – czym jest i jak go skutecznie przygotować na zagraniczne leady. 

Prelegent: Daniel Kędzierski

 

Sylwetki prelegentów:

Joanna Świątek – Manager z siedemnastoletnim doświadczeniem zdobytym w różnych krajach, wśród różnych kultur, przemysłów i otoczenia biznesowego.
Realizowała projekty w obszarze B2B, B2C, marketingu, sprzedaży i public relations. Silny negocjator
i leader. Ostatnia dekada jej zawodowego życia to aktywności dla międzynarodowej firmy EFESO Consulting – wysoko pozycjonowanej w branży doradztwa i transformacji przedsiębiorstw.
Intensywnie działała na rzecz szerzenia wiedzy z zakresu efektywnego zarządzania, rozwijając w ramach RIGP projekt „Studio Izba” w roli Redaktora Naczelnego i Moderatora godzinnych programów on-line. Doskonali się w rozumieniu świata biznesu, w tym potrzeb i oczekiwań klientów. Absolwentka Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Daniel Kędzierski – CEO FastTony.es. Przedsiębiorca z 12-letnim doświadczeniem. Twórca innowacyjnych rozwiązań dla biznesu i strategii marketingowych. Dzięki swojemu innowacyjnemu produktowi pomaga bardzo precyzyjnie dotrzeć do konsumentów. Tworzenie reklam lokalnych i niestandardowe formy rozliczeń na Facebook nie mają przed nim tajemnic, a w szczególności: Local Awareness, Custom Location Ads, Local Video Ads, Content manager, CPA, CPL, CPC, CPM, oCPM i inne. Bardzo aktywnie wspiera start-up`y, dzieląc się zdobytymi doświadczeniami oraz doradza przy skalowaniu i promocji biznesu na rynku krajowym i zagranicznym. Jako przedsiębiorca wprowadził na rynek produkty typu Saas, z których korzysta kilkadziesiąt tysięcy odbiorców w kilkudziesięciu krajach

 

Szczegółowe informacje:

Donata Strycharczyk

e-mail: donata.strycharczyk@swp.gda.pl

 

Zgłoszenia

Adres siedziby:

Informacja o przetwarzanych danych (wg. RODO) w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim.

Państwa dane osobowe są zbierane w związku z realizacją Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” (zwanego dalej Projektem), który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej na następujących zasadach:

1. Dane zbiera jeden z Partnerów realizujących Projekt:
1.1. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 472 D, dane kontaktowe: e-mail: sekretariat@arp.gda.pl tel. 58 32 33 100
1.2. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 472 D, dane kontaktowe: e-mail: biuro@rigp.pl, tel. +48 58 305 23 25
1.3. Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku (80-126) przy ul. Piekarniczej 12A,dane kontaktowe: e-mail: swp@swp.gda.pl, tel. 58 350 51 40
1.4. Gdańska Fundacji Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ulicy Lęborskiej 3B, dane kontaktowe: e-mail: recepcja@inkubatorstarter.pl, tel. 58 731 65 56
1.5. Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-560) przy ulicy Żaglowej 11, dane kontaktowe: e-mail: office@investgda.pl, tel. 58 722 03 00
1.6. Pomorski Park Naukowo-Technologicznym Gdynia – Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni (81-451) przy Al. Zwycięstwa 96/98, dane kontaktowe: e-mail: biuro@ppnt.gdynia.pl, tel. 58 880 81 50
2. Administratorem danych osobowych jest ten Partner Projektu, który osobiście zebrał dane osobowe. Dane te będą udostępniane pozostałym Partnerom Projektu. Zatem Partnerzy Projektu są jednocześnie administratorami danych (w odniesieniu do danych pozyskanych samodzielnie) oraz posesorami (w odniesieniu do danych, które zostały im powierzone przez pozostałych Partnerów Projektu).
3. Państwa dane przetwarzamy w celu realizacji, monitoringu i ewaluacji Projektu, w tym w celu:
• nawiązania lub utrzymania z Państwem kontaktu sprawach związanych z uczestnictwem w Projekcie,
• przeprowadzenia badań objętych Projektem, udzielenia Państwu wsparcia, którym są Państwo zainteresowani, np. w formie konferencji, misji wyjazdowych, itp.
• archiwizowania dokumentacji projektowej.
4. Dodatkowo, jeżeli wyrazili lub wyrażą Państwo na to zgodę, będziemy przetwarzać Państwa dane (adres poczty elektronicznej) w celu rozsyłania Państwu drogą elektroniczną newslettera, tj, informacji o wydarzeniach i działaniach podejmowanych w Projekcie.
5. Państwa dane przetwarzamy:
• ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy o uczestnictwie Projekcie lub o udzielenie na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu lub też do podjęcia - na podstawie Państwa żądania - działań związanych z przyjęciem Państwa do Projektu przed zawarciem takiej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
• ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z realizacją Projektu i tym samym podlegają procedurom określonym przez Instytucje udzielające dofinansowania na realizację projektów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
• ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, które są przez nas realizowane, a które wynikają z naszych powiązań z Państwem w związku z realizacją Projektów i z udzielaniem na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu (art. 6ust. 1 lit. f RODO)
• w oparciu o udzielaną przez Państwa zgodę w celu otrzymywania newslettera o działaniach i wydarzeniach podejmowanych w projekcie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne – obowiązek ich podania nie wynika z ustawy, ani z umowy. Podanie danych jest jednak niezbędne, aby mogli Państwo uczestniczyć w Projekcie i korzystać z udzielanego w nim wsparcia.
7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu otrzymywania newslettera o działaniach i wydarzeniach podejmowanych w projekcie nie jest warunkiem uczestnictwa w Projekcie.
8. Dane osobowe, które są przetwarzane w celu realizacji i ewaluacji Projektu, podlegają przetwarzaniu, w tym archiwizowaniu, do 31 grudnia 2034 r.
9. Dane osobowe, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, podlegają przetwarzaniu najpóźniej do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych.
10. W każdym czasie mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych oraz ich sprostowania.
11. W przypadkach określonych w RODO mogą Państwo żądać usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w zakresie w jakim są one przetwarzane na podstawie prawnego interesu administratora danych) lub przeniesienia danych na rzecz innych podmiotów.
12. W odniesieniu do danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.
13. Jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
14. Odbiorcą danych osobowych są: Partnerzy Projektu, pracownicy i współpracownicy Administratora i Partnerów projektu, podmioty monitorujące realizację Projektu - Instytucja Zarządzająca lub Pośrednicząca, podmioty, które realizują zadania w Projekcie (np. brokerzy eksportowi) w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji danego zadania.
15. Dane nie podlegają profilowaniu, nie przetwarzamy danych w sposób zautomatyzowany.

Panel dostępności