Broker Eksportowy

Narzędzia sztucznej inteligencji w eksporcie. Webinarium. 7.03.2024

Sztuczna inteligencja to potężne narzędzie, które może pomóc firmom zautomatyzować procesy, zwiększyć produktywność i obniżyć koszty. Istnieje wiele dowodów na to, że sztuczna inteligencja może przynieść znaczące korzyści dla firm, a jej stosowanie staje się coraz powszechniejsze. Zapraszamy na seminarium online „Narzędzia sztucznej inteligencji w eksporcie”, które odbędzie się 7.03.2023 w godz. 9:00 – 11:00.

Według Sama Altmana, CEO OpenAI, aż 92% firm z listy Fortune 500 oraz 100 milionów osób tygodniowo korzysta już z ChatGPT, a te liczby nadal rosną. W Stanach Zjednoczonych temat wdrażania AI do codziennego przepływu pracy staje się coraz bardziej popularny. Zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez SBEC, niemal połowa (48%) małych firm zaczęła używać narzędzi AI w ciągu ostatniego roku, co więcej, 93% właścicieli małych przedsiębiorstw zgadza się, że narzędzia AI oferują opłacalne rozwiązania, które generują oszczędności i poprawiają rentowność.

W ramach naszego wyjątkowego seminarium online „Narzędzia sztucznej inteligencji w eksporcie” zapraszamy liderów małych i średnich przedsiębiorstw do odkrycia, jak wykorzystać potencjał AI, aby zrewolucjonizować swoje działania na rynku globalnym. To wydarzenie to niepowtarzalna okazja, aby zrozumieć, jak za pomocą AI możesz nie tylko usprawnić swoje procesy eksportowe, ale także odkryć nowe możliwości dla swojej firmy, zwiększając jej konkurencyjność na międzynarodowym rynku.

Podczas seminarium poruszymy kluczowe dla Państwa tematy, takie jak:

Wykorzystanie narzędzi AI w sprzedaży: Odkryj, jak analizować i ulepszać swoją ofertę za pomocą SI, tworzyć skuteczne materiały reklamowe i automatyzować kampanie marketingowe.

Różnice kulturowe w biznesie: Naucz się identyfikować i dostosowywać się do preferencji oraz zwyczajów handlowych na różnych rynkach zagranicznych, aby zoptymalizować swoje strategie marketingowe.

Badanie konkurencji: Wykorzystaj narzędzia SI do pozyskiwania danych o konkurentach, analizy słów kluczowych i cen, a także identyfikacji luk na rynku.

Znalezienie właściwych partnerów na rynku: Automatyzuj proces wyszukiwania potencjalnych partnerów, personalizuj wiadomości e-mail i efektywnie korzystaj z sieci społecznościowych.

Płatności: Zminimalizuj ryzyko finansowe dzięki ocenie wypłacalności i wiarygodności klientów zagranicznych za pomocą SI.

Podczas seminarium ekspertka podzieli się wiedzą i praktycznymi poradami, jak skutecznie wdrażać te strategie. Uczestnicy będą mieli również możliwość zadawania pytań i nawiązywania kontaktów z innymi przedsiębiorcami poszukującymi innowacyjnych rozwiązań.

Nie przegap tej wyjątkowej okazji, aby przygotować swoje przedsiębiorstwo do przyszłości i zacząć wykorzystywać pełny potencjał sztucznej inteligencji w eksporcie. Zarezerwuj swoje miejsce już dziś i zacznij tworzyć przyszłość swojej firmy z SI.

 

Sylwetka prelegentki

Ela Popardowska

Przez prawie dekadę moja kariera zawodowa związana była z logistyką, a w szczególności z sektorem eksportowym, który poznałam w wieku zaledwie dwudziestu lat. Z czasem zauważałam, coraz więcej nieefektywności jakie kryje ta branża. Próbując wprowadzać innowacje w firmie, dla której pracowałam, szybko przekonałam się jednak, jak „toporny” może być ten sektor.

Zdając sobie sprawę, że moje stanowisko może zostać zastąpione przez agenta SI w ciągu najbliższych kilku lat, postanowiłam całkowicie poświęcić się sztucznej inteligencji i automatyzacji, aby zabezpieczyć swoją przyszłość i pomóc innym firmom oraz ich pracownikom zrobić to samo.

W dzisiejszych czasach wszyscy musimy być bardzo zwinni, aby uniknąć stania się przestarzałymi – to właśnie tę zwinność i zdolność adaptacji w szybko zmieniającym się świecie pomagam firmom osiągnąć.

Moją misją jest nie tylko wprowadzanie firm w przyszłość poprzez wykorzystanie sztucznej inteligencji, ale także przekazywanie wiedzy i narzędzi niezbędnych do skutecznego wykorzystania potencjału, jaki niesie ze sobą automatyzacja i sztuczna inteligencja. Jako ekspertka w dziedzinie AI i automatyzacji wspieram firmy w przełamywaniu barier, optymalizacji procesów i budowaniu trwałej przewagi konkurencyjnej w świecie, który nieustannie się zmienia.

 

Harmonogram webinarium

 • 9:00 – 9:05 Przywitanie uczestników – Jolanta Carkowska
  9:05- 9:15 Wprowadzenie: Czym jest Sztuczna Inteligencja i Wielkie Modele Językowe

  Poznaj podstawy SI i jej wpływ na przyszłość biznesu, w tym rola i znaczenie Wielkich Modeli Językowych.

  9:15 – 9:30 Wykorzystanie narzędzi AI w sprzedaży

  Odkryj, jak SI może zrewolucjonizować Twoją sprzedaż, automatyzując kampanie i personalizując oferty.

  9:30 – 9:45 Różnice kulturowe w biznesie

  Naucz się dostosowywać strategie marketingowe do różnorodnych kulturowo rynków zagranicznych.

  9:45 – 9:55 Sesja Q&A
  9:55 – 10:05 Przerwa kawowa
  10:05 – 10:20 Badanie konkurencji

  Wykorzystanie SI do analizy konkurencji, słów kluczowych, cen i identyfikacji luk na rynku.

  10:20 – 10:35 Znalezienie właściwych partnerów na rynku

  Automatyzacja wyszukiwania potencjalnych partnerów i personalizowanie komunikacji.

  10:35 – 10:50 Płatności

  Minimalizacja ryzyka finansowego dzięki SI, ocena wypłacalności i wiarygodności klientów.

  10:50 – 11:00 Sesja Q&A

 

Zgłoszenia

Zgłoszenia do 1 marca 2024 za pośrednictwem poniższego formularza. Uczestnictwo w wydarzeniu zostanie potwierdzone oddzielnym mailem, który zostanie przesłany w poniedziałek 4.03. Liczba miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo mają firmy z regionu pomorskiego. Link do spotkania zostanie wysłany dzień przed webinarium  –  w środę 6.03.

Adres siedziby:

Informacja o przetwarzanych danych (wg. RODO) w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim oraz programów partnerskich.

Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 i ust. 2, a także art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego w dalszej części RODO, Agencja Rozwoju Pomorza Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, zwana w dalszej części Spółką informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Agencja Rozwoju Pomorza Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (adres: Al. Grunwaldzka 472 D, 80 - 309 Gdańsk, tel.: + 48 58 323 31 00, adres e-mail: sekretariat@arp.gda.pl).

2. Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem: rodo@arp.gda.pl lub pisemnie na adres siedziby Spółki.

3. Dane osobowe osób będących stroną umowy, upoważnionych do reprezentacji, pełnomocników, uczestników targów przetwarzane będą w celu realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją Projektu „Pomorski Broker Eksportowy 2030”, w tym w celu rekrutacji, udziału w spotkaniach, monitoringu, sprawozdawczości, rozliczania wydatków, komunikacji, ewaluacji, prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych, archiwizacji, w związku z:

- rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (dalej Rozporządzenie ogólne),

- ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (tj. obowiązku prawnego). Dane osobowe przetwarzane będą w celu dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami. Ponadto, dane osobowe osób wskazanych w umowie lub w późniejszym kontakcie stron jako odpowiedzialnych za wykonanie umowy, będą przetwarzane w celu współpracy w sprawach związanych z realizacją umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią).

4. Dane osobowe będą udostępniane pozostałym administratorom wymienionym w art. 87 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027, w tym Instytucji Zarządzającej – Zarządowi Województwa Pomorskiego oraz stronom i innym uczestnikom postępowań związanych z dochodzeniem zwrotu środków, w tym prowadzonych postępowań administracyjnych w celu wydania decyzji o zwrocie środków. Dane osobowe będziemy przekazywać innym podmiotom, którym zlecimy usługi związane z powierzeniem przetwarzania danych osobowych, w tym dostawcom usług informatycznych, usług archiwizacji i niszczenia dokumentów. Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu (i uprawnionemu) taką informacją, a także publikowane w BIP.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 3, z uwzględnieniem postanowień art. 82 i art. 65 Rozporządzenia ogólnego. Bieg okresu, o którym mowa powyżej zostaje przerwany w przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego dotyczącego wydatków rozliczonych w projekcie albo na wniosek Komisji Europejskiej, zgodnie z art. 82 ust. 2 ww. rozporządzenia.

6. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora:
1) dostępu do swoich danych;
2) do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3) do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
4) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy, w tym wzięcia udziału w projekcie.
Informacje

Jolanta Carkowska

e-mail: jolanta.carkowska@arp.gda.pl

tel. 609 000 250

 

Panel dostępności