Broker Eksportowy

Seminarium Online „Ameryka Łacińska: ¡Vamos a Argentina y Uruguay!” | 19.05.2021 r.

Zapraszamy na czwartą odsłonę cyklu przybliżającego nam rynki Ameryki Łacińskiej. Tym razem ¡Vamos a Argentina y Uruguay!

Argentynę i Urugwaj łączy prekolumbijska przeszłość, hiszpańska kolonizacja, tango, rytuał picia yerba mate, kultura gauczów, najlepsza na świecie wołowina oraz futbol na najwyższym poziomie. Kraje te, posiadają bogate zasoby naturalne w energetyce i rolnictwie.


Argentyna

Argentyna jest jedną z największych gospodarek w Ameryce Łacińskiej. Obecnie znajduje się w trakcie transformacji promującej zrównoważony rozwój gospodarczy z integracją społeczną i włączeniem do globalnej gospodarki. Na terytorium o powierzchni 2,8 mln km2 znajduje się żyzna ziemia i ogromny potencjał w zakresie energii odnawialnej. Argentyna jest liderem w produkcji żywności i posiada rozwinięty przemysł w sektorach rolnictwa i hodowli bydła.

Argentyna jest trzecim partnerem handlowym Polski w Ameryce Łacińskiej. W 2018 roku wartość wzajemnych obrotów wyniosła 818 mln USD (z czego polski eksport: 119 mln USD). Polska eksportuje do Argentyny m.in. maszyny i urządzenia górnicze, maszyny i urządzenia mechaniczne, artykuły motoryzacyjne, Importujemy głownie produkty spożywcze: orzeszki ziemne, tytoń, kukurydzę, cytryny, filety rybne, wełnę i wina. Na rynku argentyńskim obecne są m. in. firmy KOPEX (sektor wydobywczy), INGLOT (kosmetyki), LUG S.A. (producent oświetlenia LED), Labin Polska Sp. z o.o. (wyposażenie laboratoriów diagnostycznych).

 

Urugwaj

Urugwaj podobnie jak Argentyna jest jednym z bogatszych krajów kontynentu. O rozwoju gospodarczym tego kraju zadecydowała m.in. duża stabilność polityczna i ekonomiczna, atrakcyjne dla inwestorów strefy bezcłowe (tzw. zonas francas), największy naturalny port, siedziba organizacji MERCOSUR, najwyższy w Ameryce Płd. wskaźnik dostępu do internetu, przyjazny klimat i żyzna gleba, która sprzyja hodowli bydła, owiec, a także uprawie ryżu i soi. Atutem jest wykwalifikowana siła robocza – Urugwaj ma jeden z najlepszych w Ameryce Łacińskiej systemów edukacji.

Urugwaj to też bardzo dobra infrastruktura, a Montevideo jest bankową i finansową stolicą Ameryki Południowej. Urugwaj poświęca obecnie więcej uwagi gospodarce i stworzeniu klimatu sprzyjającego przyciągnięciu zagranicznych inwestycji, niż polityce międzynarodowej. Oprócz znanych już w Urugwaju polskich towarów, takich jak, nawozy sztuczne, maszyny rolnicze, wódka, artykuły elektryczne, sprzęt gospodarstwa domowego, ciągniki i samochody, szansę na sprzedaż mają także polskie przetwory warzywne i owocowe, słodycze, wędliny, narzędzia weterynaryjne, szkło stołowe.

 

Organizatorzy:
Krajowa Izba Gospodarcza, Polsko-Latynoamerykańska Rada Biznesu, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
przy współpracy z
Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii; Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Polską Agencją Inwestycji i Handlu;
Partnerem wydarzenia Santander Bank Polska

zapraszają na kolejne webinarium z cyklu

Ameryka Łacińska:
¡Vamos a Argentina y Uruguay!

 

Agenda spotkania – 19 maja 2021 r. (14:00 – 16:00)
14:00 – 14:15 Powitanie:

Krajowa Izba Gospodarcza – Wiceprezes, Dyrektor Generalny Marek Kłoczko

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza – Prezes Jarosław Filipczak

Polsko-Latynoamerykańska Rada Biznesu – Wiceprezes Andrzej Szumowski

Polska Agencja Inwestycji i Handlu – Zastępca Dyrektora Centrum Eksportu, Łukasz Grabowski

14:15 – 14:20 Wystąpienie: JE Ana María Ramírez – Ambasador Republiki Argentyny w Rzeczypospolitej Polskiej (wystąpienie w j. angielskim)
14:20 – 14:25 Wystąpienie: JE Aleksandra Piątkowska – Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Argentyńskiej i Wschodniej Republice Urugwaju
14:25 – 14:30 Wystąpienie: JE Marion Blanco – Ambassador, Advisor of the General Directorate for Economic Affairs of the Ministry of Foreign Affairs Uruguay (wystąpienie w j. angielskim)
14:30 – 14:50 Argentyna i Urugwaj jako atrakcyjne kierunki dla polskich przedsiębiorców w Ameryce Łacińskiej. Branże strategiczne dla polskiego eksportu, uwarunkowania prawne i różnice kulturowe, perspektywy i bariery – Marcelo Dante Villa, Business Development Manager, Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH S.A. w Buenos Aires (wystąpienie w j. angielskim)
14:50 – 15:05 Praktyczne aspekty nawiązywania współpracy i utrzymywania relacji biznesowych – metodologia pracyZuzanna Gołębiewska, Dyrektor Biura, Polsko-Latynoamerykańska Rada Biznesu
15:05 – 15:25 Rozwiązania i produkty ułatwiające relacje na rynku zagranicznym – Adam Styś, International Business Manager; Anna Wierzbicka, Menedżer Zespołu Handlu Zagranicznego, Santander Bank Polska S.A.
15:25 – 15:40 Case study  –  Dr Juan E. Llamazares, Koparco SA (wystąpienie w j. angielskim)
15:40 – 15:55 Case study – Karolina Barmuta, Pola Posta Consulting, Tomasz Szylko, MC Agri 
15:55 – 16:00 Sesja Q&A – Pytania i odpowiedzi uczestników

 

Gdzie i kiedy?

Seminarium rozpocznie się 19 maja 2021 r. o godzinie 14:00 w formule online. Link do spotkania zostanie przesłany na wskazany w formularzu adres e-mail.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 19.05.2021 r.

Kontakt:
Marek Kruszewski
e-mail: m.kruszewski@rigp.pl,
tel. 665 771 277

 

Zgłoszenia
Proszę wpisać nr PKD działalności lub N/D jeśli nie dotyczy (np. podmiot zagraniczny)

Adres siedziby:

Informacja o przetwarzanych danych (wg. RODO) w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim.

Państwa dane osobowe są zbierane w związku z realizacją Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” (zwanego dalej Projektem), który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej na następujących zasadach:

1. Dane zbiera jeden z Partnerów realizujących Projekt:
1.1. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 472 D, dane kontaktowe: e-mail: sekretariat@arp.gda.pl tel. 58 32 33 100
1.2. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza z siedzibą w Gdańsku (80-244) przy Al. Grunwaldzkiej 82, dane kontaktowe: e-mail: biuro@rigp.pl, tel. +48 58 305 23 25
1.3. Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku (80-126) przy ul. Piekarniczej 12A,dane kontaktowe: e-mail: swp@swp.gda.pl, tel. 58 350 51 40
1.4. Gdańska Fundacji Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ulicy Lęborskiej 3B, dane kontaktowe: e-mail: recepcja@inkubatorstarter.pl, tel. 58 731 65 56
1.5. Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-560) przy ulicy Żaglowej 11, dane kontaktowe: e-mail: office@investgda.pl, tel. 58 722 03 00
1.6. Pomorski Park Naukowo-Technologicznym Gdynia – Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni (81-451) przy Al. Zwycięstwa 96/98, dane kontaktowe: e-mail: biuro@ppnt.gdynia.pl, tel. 58 880 81 50
1.7. Partner współorganizujący wydarzenie - Krajowa Izba Gospodarcza z siedzibą w Warszawie (00-074) przy ul. Trębackiej 4, dane kontaktowe: e-mail: kig@kig.pl, tel. 22 630 96 00
1.8. Partner współorganizujący wydarzenie - Polsko-Latynoamerykańska Rada Biznesu z siedzibą w Warszawie (00-074) przy ul. Trębackiej 4, dane kontaktowe: e-mail: phig@phig.pl, tel. 22 630 94 11
2. Administratorem danych osobowych jest ten Partner Projektu, który osobiście zebrał dane osobowe. Dane te będą udostępniane pozostałym Partnerom Projektu. Zatem Partnerzy Projektu są jednocześnie administratorami danych (w odniesieniu do danych pozyskanych samodzielnie) oraz posesorami (w odniesieniu do danych, które zostały im powierzone przez pozostałych Partnerów Projektu).
3. Państwa dane przetwarzamy w celu realizacji, monitoringu i ewaluacji Projektu, w tym w celu:
• nawiązania lub utrzymania z Państwem kontaktu sprawach związanych z uczestnictwem w Projekcie,
• przeprowadzenia badań objętych Projektem, udzielenia Państwu wsparcia, którym są Państwo zainteresowani, np. w formie konferencji, misji wyjazdowych, itp.
• archiwizowania dokumentacji projektowej.
4. Dodatkowo, jeżeli wyrazili lub wyrażą Państwo na to zgodę, będziemy przetwarzać Państwa dane (adres poczty elektronicznej) w celu rozsyłania Państwu drogą elektroniczną newslettera, tj, informacji o wydarzeniach i działaniach podejmowanych w Projekcie.
5. Państwa dane przetwarzamy:
• ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy o uczestnictwie Projekcie lub o udzielenie na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu lub też do podjęcia - na podstawie Państwa żądania - działań związanych z przyjęciem Państwa do Projektu przed zawarciem takiej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
• ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z realizacją Projektu i tym samym podlegają procedurom określonym przez Instytucje udzielające dofinansowania na realizację projektów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
• ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, które są przez nas realizowane, a które wynikają z naszych powiązań z Państwem w związku z realizacją Projektów i z udzielaniem na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu (art. 6ust. 1 lit. f RODO)
• w oparciu o udzielaną przez Państwa zgodę w celu otrzymywania newslettera o działaniach i wydarzeniach podejmowanych w projekcie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne – obowiązek ich podania nie wynika z ustawy, ani z umowy. Podanie danych jest jednak niezbędne, aby mogli Państwo uczestniczyć w Projekcie i korzystać z udzielanego w nim wsparcia.
7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu otrzymywania newslettera o działaniach i wydarzeniach podejmowanych w projekcie nie jest warunkiem uczestnictwa w Projekcie.
8. Dane osobowe, które są przetwarzane w celu realizacji i ewaluacji Projektu, podlegają przetwarzaniu, w tym archiwizowaniu, do 31 grudnia 2034 r.
9. Dane osobowe, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, podlegają przetwarzaniu najpóźniej do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych.
10. W każdym czasie mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych oraz ich sprostowania.
11. W przypadkach określonych w RODO mogą Państwo żądać usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w zakresie w jakim są one przetwarzane na podstawie prawnego interesu administratora danych) lub przeniesienia danych na rzecz innych podmiotów.
12. W odniesieniu do danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.
13. Jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
14. Odbiorcą danych osobowych są: Partnerzy Projektu, pracownicy i współpracownicy Administratora i Partnerów projektu, podmioty monitorujące realizację Projektu - Instytucja Zarządzająca lub Pośrednicząca, podmioty, które realizują zadania w Projekcie (np. brokerzy eksportowi) w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji danego zadania.
15. Dane nie podlegają profilowaniu, nie przetwarzamy danych w sposób zautomatyzowany.

Panel dostępności