Broker Eksportowy

Showroom Biura Pomorskiego w Chinach – promocja pomorskich produktów w Państwie Środka. II edycja

Do 10 czerwca 2022 pomorskie firmy mogą zgłaszać swoje produkty, które będą prezentowane w Biurze Pomorskim w Chinach od lipca do końca 2022 r.  W specjalnym pomieszczeniu biura w Pekinie wystawiane będą wyłonione w drodze konkursu produkty lub usługi 10 przedsiębiorstw.

Celem Showroomu jest promocja wśród chińskich potencjalnych odbiorców produktów pochodzących z Pomorza. W trakcie  6 miesięcy dla chińskich importerów, dystrybutorów, przedstawicieli sieci handlowych organizowane będą dedykowane sesje prezentacyjne. W ramach podsumowania, firmom, których produkty zostaną zakwalifikowane do showroomu, udostępniona zostanie lista kontaktowa chińskich firm zainteresowanych daną ofertą. Szczegóły dot. warunków zakwalifikowania i działalności showroomu dostępne są w Regulaminie.

 

Wartość usługi

Firmy zakwalifikowane do zaprezentowania swoich produktów w showroomie zapłacą jedynie podatek VAT od szacowanej wartości usługi, która wynosi 4 215,56 zł netto (słownie: cztery tysiące dwieście piętnaście złotych 56/100). Podatek VAT od tej wartości nie jest objęty wsparciem i wynosi 969,58 zł.

Produkty do showroomu wysyłane są przez zakwalifikowane firmy na własny koszt.

 

Zgłoszenia

Formularz zgłoszeniowy oraz dokumenty konkursowe dostępne są poniżej. Skany wypełnionych dokumentów należy przesłać na adres mailowy: anna.jafra@arp.gda.pl.

Zgłoszenia do dnia 10 czerwca 2022 r.

 

Dokumenty do pobrania

Formularz zgłoszenia

Regulamin Showroom

Wzór umowy Showroom

Zał. 3 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Zał. 4.1 Formularz de minimis

Zał. 4.2 Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis

Zał. 5 Oświadczenie o statusie MŚP

Zał. 6 Oświadczenie o VAT

Zał. 7 Oświadczenie aktualizujące

Zał. 8 Informacja dane osobowe Showroom Chiny

Zał. 9 Oświadczenie przetwarzanie danych

 

Szczegółowe informacje

Anna Jafra, e-mail: anna.jafra@arp.gda.pl, tel. 58 32 33 235

Panel dostępności