Broker Eksportowy

Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku

Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” O/T w Gdańsku 
Piekarnicza 12A  
80-126 Gdańsk

Osoba do kontaktu
Magdalena Piskor
Tel.: +48 531 531 632/+48 530 932 262
e-mail: magdalena.piskor@swp.gda.pl

Panel dostępności