Broker Eksportowy

Broker zagraniczny – wyniki konkursu

Informujemy, że została zakończona ocena wniosków złożonych przez przedsiębiorstwa do konkursu na skorzystanie z usługi Brokera zagranicznego – systemu informacji o rynkach zagranicznych, działania realizowanego w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”.

Z usługi brokera eksportowego w 2020 r. i 2021 r. będzie mogło skorzystać 30 firm, które posiadają potencjał eksportowy stwierdzony na podstawie informacji zawartych we wnioskach oraz wyników badania Proeksport, prowadzonego przez Brokerów lokalnych. 

Lista firm wybranych do skorzystania z usługi Brokera zagranicznego znajduje się w załączonym dokumencie:

Firmy z listy w kolejnym etapie podpiszą umowy po ponownej weryfikacji dokumentów (status MSP będzie powtórnie weryfikowany przed podpisaniem umowy na podstawie dokumentów tj. statusu MSP i formularza de minimis, aktualnych na dzień podpisania umowy).