Broker Eksportowy

2017 – III kwartał

Wartość eksportu – 2 230,8 mln euro

Wartość importu – 2 774,5 mln euro

UJEMNE SALDO HANDLU ZAGRANICZNEGO – 543,7 mln euro


GŁÓWNE KIERUNKI EKSPORTU:

  • Niemcy – 21,4%
  • Norwegia – 7,6%
  • Holandia – 7,2%
  • Szwecja – 5,7%
  • Pozostałe – 58,1%

Wśród odbiorców dominują kraje Europejskie – 69% sprzedaży zagranicznej województwa pomorskiego.

STRUKTURA TOWAROWA EKSPORTU:

  • statki, łodzie i konstrukcje pływające – 18,7%
  • paliwa – 11,5%
  • maszyny i urządzenia elektryczne – 9,2%
  • ryby i owoce morza – 8,9% 

Pomorski Przegląd Gospodarczy, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Panel dostępności