Broker Eksportowy

2017 – IV kwartał

Wartość eksportu – 2 405,5 mln euro

Wartość importu – 3 021,2 mln euro

UJEMNE SALDO HANDLU ZAGRANICZNEGO – 615,7 mln euro


GŁÓWNE KIERUNKI EKSPORTU:

  • Niemcy – 21,6%
  • Holandia – 8,4%
  • Francja – 5,9%
  • Szwecja – 5,1%
  • Norwegia – 5,0%
  • Pozostałe – 53,9%

Wśród odbiorców dominują kraje Europejskie – 70% sprzedaży zagranicznej województwa pomorskiego.

STRUKTURA TOWAROWA EKSPORTU:

  • paliwa – 12,3%
  • maszyny i urządzenia elektryczne – 10,5%
  • statki, łodzie i konstrukcje pływające – 8,8%
  • ryby i owoce morza – 9,8% 

Pomorski Przegląd Gospodarczy, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Panel dostępności