Broker Eksportowy

Wyniki III konkursu grantowego – część 2

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naboru drugiej części ocenionych wniosków w ramach trzeciego konkursu grantowego projektu „Pomorski Broker Eksportowy”: 
 
 
Następne wyniki będą publikowane w kolejnych terminach.
 
Informujemy, że nabór wniosków o udzielenie grantu w ramach konkursu nr PBE.03.2019 został zakończony dnia 6 maja 2019 r. 

Panel dostępności