Broker Eksportowy

Informacje dla firm

1. Jak przygotować się do udziału w misji gospodarczej?

 • Zasięgnij opinii brokera eksportowego i przystąp do Pomorskiego Brokera Eksportowego.
 • Weź udział w seminariach: Eksportowy prolog, Export professionals, USA & China Gate realizowanych w ramach Projektu Pomorski Broker Eksportowy. Podczas seminariów przybliżymy realia działalności na konkretnych rynkach zagranicznych.
 • Zadbaj o: materiały promocyjne, obecność w mediach społecznościowych, stronę internetową w języku obcym oraz dostosowaną do specyfiki rynku elektroniczną prezentację swojego produktu/ usługi.
 • Załóż sobie konkretne cele.
 • Umów się na maksymalną ilość spotkań przed wyjazdem.
 • Opracuj strategię spotkań z potencjalnymi partnerami biznesowymi.

 

2. Na jakie usługi mogą liczyć Uczestnicy misji gospodarczej w ramach Projektu Pomorski Broker Eksportowy?

Z perspektywy organizacyjnej:

 • pokrycie do 85% kosztów udziału w misji gospodarczej (15% wkładu własnego),
 • zapewnienie przelotu w obie strony, transportu na miejscu, zakwaterowania i wyżywienia,
 • pokrycie kosztów opłat wizowych i ubezpieczenia,
 • w razie potrzeby wynikającej ze specyfiki danego rynku, także usługi tłumacza.

 

Z perspektywy merytorycznej:

 • spotkania B2B,
 • wizyty studyjne w przedsiębiorstwie branżowym,
 • spotkania z miejscowymi instytucjami otoczenia biznesu,
 • spotkania z miejscowymi władzami,
 • spotkania z placówką dyplomatyczną,
 • w przypadku startupów spotkania z lokalnymi organizacjami prowadzącymi programy akceleracyjne oraz z inwestorami – funduszami VC.

Panel dostępności