Broker Eksportowy

Misja gospodarcza do Izraela, 3-7 września 2018 r.

Zapraszamy do uczestnictwa w misji gospodarczej do Izraela organizowanej w dniach 3 – 7.09.2018 r. przez Gdański Inkubator Przedsiębiorczości Starter. W ramach misji będzie możliwość nawiązywania kontaktów biznesowych podczas Konferencji „DLD Tel Aviv Digital Conference”, a także szereg spotkań biznesowych – szczegóły w ramowym harmonogramie wydarzenia (Załącznik nr 6).

Podczas misji gospodarczej firmy będą miały okazję zapoznać się ze specyfiką rynku izraelskiego, nawiązać kontakty z izraelskimi przedsiębiorstwami, mentorami, przedstawicielami funduszy kapitałowych, a także ekspertami z sektorów nowych technologii.

Rekrutacja na misję gospodarczą do Izraela potrwa do 14 sierpnia 2018 r. do godziny 12:00.

Aby wziąć udział procesie rekrutacyjnym, należy wypełnić do 14 sierpnia 2018 r. do godziny 12:00 formularz zgłoszeniowy na stronie www.brokereksportowy.pl (poniżej) oraz przesłać na adres broker@inkubatorstarter.pl skany Załączników nr: 2, 4, 9, 10, 11 i 12 do Regulaminu, do godz. 14:00 14 sierpnia 2018 r.

W sprawie wyjazdu i zgłoszeń można kontaktować się z Agnieszką Balcewicz, tel. 58 731 65 60, e mail: broker@inkubatorstarter.pl.

[forms ID=27]

Regulamin uczestnictwa w Misji gospodarczej do Izraela

Załącznik nr 1 Kryteria oceny Uczestników_Misja_Izrael

Załącznik nr 2 – wniosek o uczestnictwo w Misji gospodarczej_Izrael – wersja .pdf

Załącznik nr 3 do Regulaminu – Wzór Umowy o dofinansowanie udziału w Misji gospodarczej do Izraela

Załącznik nr 4 – Wzór Oświadczenia o otrzymaniu pomocy de minimis_Misja gospodarcza_Izrael

Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia dotnawiązanych kontaktów_Misja gospodarcza_Izrael

Załącznik nr 6 Ramowy harmonogram _Misja gospodarcza Izrael

Załącznik nr 7 Ankieta Satysfakcji Uczestnika_Misja gospodarcza_Izrael

Załącznik nr 8 Wzór oświadczenia Pracownika i zgoda na przetwarzanie danych osobowych_Izrael

Załącznik nr 9 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 10 – Oświadczenie o statusie MŚP

Załącznik nr 11 – Oświadczenie o VAT

Załącznik nr 12 do Regulaminu_ Zgoda na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku_Misja gospodarcza Izrael

Panel dostępności