Broker Eksportowy

Przedłużenie rekrutacji: Wydarzenie gospodarcze w Lizbonie!

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości Inkubator Starter w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy zaprasza przedsiębiorców z branży IT/ICT do udziału w konferencji Web Summit, które odbędą się w dniach 3-8 listopada 2019 r. w Lizbonie.

Co roku, na jesień w Lizbonie, spotykają się firmy technologiczne świata. Są to największe targi adresowane do firm z sektora szeroko pojętej technologii, które przyciągają wystawców i uczestników z całego świata.

Web Summit w liczbach to ponad 11 tys. COE z największych firm światowych i startupów, ponad 70 tys. uczestników ze 170 krajów oraz ponad 120 mówców.

Przedłużamy rekrutację do 23.08.2019 r do godz. 14:00.

Co zyskasz?

  • wstęp na całą Konferencję Web Summit
  • przelot i transfery
  • zakwaterowanie
  • wyżywienie
  • ubezpieczenie

Dofinansowanie: 

Szacowany wkład własny przedsiębiorcy przy maksymalnym dofinansowaniu 85% kosztów wynosi 3859,08 zł brutto ( 1523,32 zł netto + 350,36 zł VAT + 1985,40 zł VAT od dotacji) w przypadku skorzystania z pomocy de minimis

Zgłoszenia:

Aby wziąć udział w rekrutacji należy zapoznać się z załączonym poniżej Regulaminem oraz:

  1. Uzupełnić formularz zgłoszeniowy on-line,
  2. Przesłać na broker@inkubatorstarter.pl wypełnione i podpisane przez osobę uprawnioną skany Załączników nr 2, nr 4, nr 9 nr 10 nr 11, oraz nr 12.

Na pełne zgłoszenia czekamy do dnia 23.08.2019 r., godz. 14:00.

 

Więcej informacji:

Tomasz Rykaczewski; t.rykaczewski@inkubatorstarter.pl, t.: 660 975 768

Agnieszka Balcewicz; a.balcewicz@inkubatorstarter.pl,

 

[forms ID=93]

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin

Załącznik nr 1. Kryteria wyboru 

Załącznik nr 2. Wniosek o uczestnictwo w eksportowym wydarzeniu gospodarczym w Lizbonie

Załącznik nr 3. Wzór umowy o dofinansowanie udziału

Załącznik nr. 4. Wzór oświadczenia o otrzymaniu pomocy de minimis

Załącznik nr 5. Wzór oświadczenia o nawiązaniu konaktów z przedsiębiorcami zagranicznymi

Załącznik nr. 6. Ramowy harmonogram wydarzenia

Załącznik nr 7. Ankieta satysfakcji uczestnika

Załącznik nr 8. Wzór oświadczenia Pracownika

Załącznik nr 9. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 10. Oświadczenie o statusie MSP

Załącznik nr 11. Oświadczenie w przedmiocie zwolnienia z podatku VAT

Załącznik nr 12. Zgoda na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku oraz przetwarzanie danych osobowych

Panel dostępności