Broker Eksportowy

Oferta pracy w naszym projekcie: specjalista ds. eksportu – broker eksportowy

Poszukujemy osoby na stanowisko BROKER EKSPORTOWY* w zespole projektu Pomorski Broker Eksportowy.

Broker eksportowy to specjalista, który bada i analizuje potencjał eksportowy przedsiębiorstwa, wskazuje potencjalne rynki eksportowe, wskazuje obszary do udoskonalenia, wspiera nawiązywanie realizacji eksportowych, pomaga stworzyć ofertę eksportową firmy, posiada szeroką wiedzę rynkową i szuka dla firmy możliwości do rozwoju eksportu.

Do zadań Brokera Eksportowego należeć będzie:

 • identyfikacja małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z woj. pomorskiego z potencjałem eksportowym  (eksportujących jak i tych, które do tej pory nie były aktywne na rynkach zagranicznych)
 • przeprowadzenie badań potencjału eksportowego małych i średnich przedsiębiorstw z województwa pomorskiego wraz z rekomendacjami w zakresie dalszych działań w celu rozpoczęcia lub rozwoju aktywności eksportowej
 • systematyczne wprowadzanie danych o firmach, ich potencjale eksportowym, usługach, itp. do systemu informatycznego
 • współpraca z badanymi przedsiębiorcami przez cały okres korzystania przez nich z systemu wsparcia w projekcie, tj. systematyczne kontaktowanie się z przedsiębiorcami, budowanie relacji, obserwacja i wsparcie w zakresie działalności eksportowej danego przedsiębiorstwa
 • pomoc partnerom projektu w rekrutacji na wydarzenia, w szczególności organizowane wyjazdy na targi, misje i inne wydarzenia zagraniczne
 • promowanie projektu poprzez m.in. przedstawianie jego założeń na konferencjach, seminariach i w innych w formach ustalonych przez partnerów projektu
 • współpraca w ramach sieci brokerów eksportowych  w regionie i uczestniczenie  w cyklicznych spotkaniach

 

Poszukujemy osoby, która posiada:

 • duże zdolności komunikacyjne
 • umiejętność analizy, syntezy danych oraz formułowania wniosków

oraz potrafi:

 • dobrze organizować własną pracę
 • wykorzystywać techniki sprzedaży
 • efektywnie pracować w zespole
 • korzystać z narzędzi internetowych, urządzeń biurowych i oprogramowania dla biur.

 

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego
 • 5 lat doświadczenia zawodowego w doradztwie dla firm w jednym z obszarów: budowania relacji biznesowo-handlowych, zarządzania, wprowadzania nowych rozwiązań, produktów, marketingu, tworzenia biznesplanów i strategii rozwojowych, współpracy z przedsiębiorstwami
 • gotowości do wyjazdów w obrębie województwa pomorskiego.

 

 • Dodatkowym atutem będzie:
 • doświadczenie związane z działalnością eksportową firm
 • doświadczenie w realizacji badań, wywiadów bezpośrednich z firmami, przygotowywaniu analiz, raportów
 • prawo jazdy kategorii B.

 

Oferujemy:

 • udział w ciekawym projekcie związanym z rozwojem eksportu w regionie
 • pracę w stabilnej instytucji
 • zatrudnienie na umowę o pracę (wymiar czasu pracy do ustalenia)
 • prywatną opiekę medyczną
 • dofinansowanie do karty Multisport

 

Miejsce pracy: Gdańsk

Aby wziąć udział w procesie rekrutacyjnym prosimy o:

 • przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres emilia.drozd-kochanowicz@arp.gda.pl do dnia 31 stycznia 2020
 • wypełnienie załączonych oświadczeń i przesłanie wraz z CV

 

Informujemy, że będziemy kontaktować się jedynie z wybranymi kandydatami.

Panel dostępności