Broker Eksportowy

„Impact CEE” 2019! Ostatnia szansa na zgłoszenie!

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości gorąco zaprasza do udziału w wydarzeniu gospodarczym w dniach: 20.05.2019 – 22.05.2019 w Krakowie organizowanego w ramach Pomorskiego Brokera Eksportowego.

Wyjazd to szansa na poznanie przyszłości cyfrowej gospodarki z perspektywy biznesu środowiska naukowego, start-upów i przedstawicieli administracji publicznej. 

Serdecznie zapraszamy firmy z branży ICT.

Udział w Wydarzeniu gwarantuje:

  • wstęp na konferencje oraz spotkania,
  • zakwaterowanie,
  • transport 
  • wyżywienie
  • ubezpieczenie

 

Szacowany wkład własny przedsiębiorcy przy maksymalnym dofinansowaniu 85% kosztów wynosi 1.381,02 zł brutto (545,14 netto + VAT + VAT od dotacji).

Informujemy, iż zmianie uległ § 4 ust. 1 Regulaminu w zakresie terminu dokonywania zgłoszeń tj. do dnia 15 lutego 2019 roku oraz § 5 ust. 4, ust. 6 Regulaminu.

Zgłoszenia chęci udziału w wydarzeniu przyjmujemy do 21.03.2019 r.

  • – formularz zgłoszeniowy dostępnego w wersji on-line poniżej – do godz. 12.00,
  • – wypełnione i podpisane przez osobę uprawnioną skany Załącznika nr 2, nr 4, nr 9 nr 10 nr 11, oraz nr 12 – do godz. 14.00

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu:

 

[forms ID=61] 

 

Załączniki:

Regulamin

Załącznik nr 1.  Kryteria wyboru udziału w eksportowym wydarzeniu gospodarczym w Krakowie

Załącznik nr 2. Wniosek o uczestnictwo w eksportowym wydarzeniu gospodarczym Krakowie

Załącznik nr 3. Wzór umowy o dofinansowanie udziału w eksportowym wydarzeniu gospodarczym w Krakowie

Załącznik nr 4. Wzór oświadczenia o otrzymaniu pomocy de minimis

Załącznik nr 5. Wzór oświadczenia o nawiązaniu kontaktów z przedsiębiorcami zagranicznymi w czasie

Załącznik nr 6. Ramowy harmonogram wydarzenia

Załącznik nr 7. Ankieta satysfakcji uczestnika

Załącznik nr 8. Wzór oświadczenia pracownika

Załącznik nr 9. Formularz informacji przedsatwianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 10. Oświadczenie o statusie MSP

Załącznik nr 11. Oświadczenie w przedmiocie zwolnienia z podatku VAT

Załącznik nr 12. Zgoda na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku oraz przetwarzanie danych osobowych

 

Panel dostępności