Broker Eksportowy

Podsumowanie seminarium Finansowanie rozwoju na rynku krajowym i zagranicznym

3 października w Gdańsku w Olivia Business Centre w siedzibie O4 Coworking obyło się seminarium poświęcone możliwościom finansowania rozwoju firmy, poszukiwania partnerów oraz realizacji projektów na rynku krajowym i zagranicznym.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 30 przedstawicieli firm z województwa pomorskiego.

Na wstępie Pani Donata Strycharczyk przedstawiła projekt Pomorskiego Brokera Eksportowego, w ramach którego przedsiębiorcy z województwa pomorskiego mogą pozyskać wsparcie na rozwój eksportu.

Pan Paweł Gruszkowski oraz Pan Marcin Stolarek eksperci Enterprise Europe Network –największej na świecie sieci wspierającej mikro, małe i średnie firmy z międzynarodowymi ambicjami, poprowadzili warsztat poświęcony rozwijaniu kontaktów z partnerami zagranicznymi, m.in. poprzez platformę Partnership Opportunities Database oraz opowiedzieli o ofercie Enterprise Europe Network. Bardzo ciekawym punktem prezentacji było przedstawienie prowadzonego przez EEN badania potencjału innowacyjności firmy za pomocą narzędzia Innovation Health Check.

Podczas spotkania pan Marcin Stolarek opowiedział również o możliwościach finansowania działalności B+R oraz podnoszenia innowacyjności firmy poprzez udział w programie EIC Accelerator Pilot – Horyzont2020, dawniej Instrument SME.

Pani Karolina Malek z firmy QSAR Lab przedstawiła historię sukcesu początkowo małej firmy typu B+R realizującej usługi w dziedzinie chemii obliczeniowej, która w przeciągu kilku lat ugruntowała swoją pozycję na rynku i obecnie prowadzi kilka międzynarodowych projektów.

QSAR Lab zajmuje się oceną bezpieczeństwa substancji chemicznych i nanomateriałów, projektuje nowe substancje chemiczne i nanomateriały przy pomocy metod obliczeniowych, które są bezpieczne dla ludzi i środowiska, przewiduje fizyczne i chemiczne właściwości związków chemicznych i nanomateriałów. Posiada zespół naukowy wysoko wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie projektowania in silico nowych, bezpiecznych substancji chemicznych, toksykologii, nanotoksykologii, statystyki chemicznej i chemometrii, pod kierownictwem prof. dr hab. Tomasza Puzyna.

Na zakończenie spotkania Pan Maciej Frączak z Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gdańsku omówił możliwości pozyskania środków unijnych na rozwój firmy. Prelegent skupił się na trzech głównych obszarach: inwestycjach, działalności B+R oraz doskonaleniu zawodowym.

Seminarium zakończyło się networkingiem oraz indywidualnymi konsultacjami firm z zaproszonymi ekspertami.

Materiały z seminarium można pobrać TUTAJ.

Panel dostępności