Broker Eksportowy

Podsumowanie Seminarium „Własna działalność w Stanach Zjednoczonych? Wszystkie kwestie prawne, o których musisz wiedzieć”

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza zorganizowała w ramach programu Pomorski Broker Eksportowy seminarium dotyczące rynku Stanów Zjednoczonych. Ekspertem, który dzielił się z przedsiębiorcami swoją wiedzą był Pan Michał Baumert, licencjonowany prawnik w stanie Illinois, specjalizujący się w prawie korporacyjnym i ochrony własności intelektualnej. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Georga Waszyngtona w Waszyngtonie oraz studia informatyczne na Uniwersytecie Roosevelta w Chicago. Michał Baumenrt pracuje na co dzień w 600-osobowej Amerykańskiej kancelarii prawniczej Barnes & Thornburg, która udziela porad prawnych i reprezentuje klientów Amerykańskich i międzynarodowych na terenie Stanów Zjednoczonych.

 

Spotkanie otworzył Broker Eksportowy Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, Piotr Maksyś, przedstawiając ofertę projektu świadczoną przez jego partnerów oraz aktualnie prowadzone nabory.

Prezentacja Michała Baumerta była interaktywna, a w jej trakcie uczestnicy mogli zadawać pytania, których nie brakowało. Ekspert omówił formy działalności najbardziej odpowiednie dla polskich/zagranicznych firm, które myślą o aktywności gospodarczej w USA. Przedstawiał wady i zalety każdej z nich, tak by można było dokonać adekwatnego, do oczekiwań, wyboru.

Następnie uczestnicy spotkania dyskutowali nt. marki i jej ekspozycji na tym rynku i odpowiedniego wyboru nazwy firmy w rejestrze. Michał Baumert zaznaczył także, że rekomendowane jest uzyskanie wsparcia lokalnej firmy księgowej, tak by dopilnować wszystkich wymaganych prawem formalności podatkowych, których podstawy omówił, odpowiadając na pytania uczestników seminarium.

Kolejnym punktem prezentacji było prawo emigracyjne, jako prawo federalne, obowiązujące w całych Stanach. Pan Michał omówił w tym zakresie bieżącą politykę rządu USA i podstawowe dokumenty wizowe.

 

Po przerwie kawowej i networkingu, rozmawiano o cłach i taryfach, także w kontekście globalnych rynków, w tym EU i Chin. Rząd amerykański próbuje walczyć z importem, jednak konsumenci na tym rynku kupuję rekordowe ilości produktów z zagranicy.

Prawo patentowe jest osobnym zagadnieniem o dość skomplikowanych procesach weryfikacji i aplikowania o ochronę, z tego względu zalecane jest korzystanie z amerykańskich firm w tym zakresie. Stany są bardzo „wrażliwym” krajem na przestrzeganie praw autorskich i firmy często wykorzystują sądy do walki o swoją własność intelektualną, warto więc wiedzieć co jest, a co nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia i ochrony patentowej, wzoru przemysłowego, znaku towarowego, znaku usługowego i „Secret Formula” w USA. Niezwykle ważne jest sprawdzenie patentów i znaków towarowych, przed wejściem na rynek, co nie jest takie proste i dość łatwe do podważenia przez ew. konkurencję, co może stanowić podstawę sporu. Wymaga dokładności rozeznania rynku i sumienności w dokumentacji procesów zabezpieczenia.

Na zakończenie spotkania odbyła się dyskusja, a spotkanie zakończył networking z lunchem.

 

Spotkanie odbyło się 14 marca 2019 r. w Hotelu Scandic w Gdańsku.

 

Materiały ze spotkania dostępne poniżej:

Własna działalność w Stanach Zjednoczonych 

Zapraszamy na kolejne spotkanie nt. rynku USA i inne wydarzenia eksportowe w ramach naszego projektu.

Panel dostępności