Broker Eksportowy

Zbuduj skuteczny zespół – od wyzwań do sukcesów. Branża spedycyjno-logistyczna w ramach seminarium USA&China Gate

„Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości” serdecznie zaprasza na organizowany w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy cykl seminariów informacyjnych „USA & China Gate”, dotyczący podejmowania działań eksportowych przez firmy spedycyjno-logistyczne. Seminaria będą realizowane w formule dwudniowych zajęć w terminie 05.03.2020 – 03.06.2020 r.

 

Seminaria są kierowane do firm spedycyjno-logistycznych z obszaru województwa pomorskiego z zakresu MśP, klasyfikujące się jako podmioty posiadające potencjał eksportowy, wymagające poszerzenia lub usystematyzowania wiedzy związanej z prowadzeniem międzynarodowej wymiany handlowej.

Celem jest dostarczenie Uczestnikom seminariów wiedzy i informacji, które pomogą zminimalizować odczucie ryzyka związanego z prowadzeniem działalności eksportowej
i przyczynią się do wzmacniania potencjału eksportowego Uczestników.

 

Ramowy harmonogram wydarzenia w dniach 02-03.06.2020 w godzinach 08:00-16:00

IV zjazd (15 godzin) Zarządzanie zespołem:

a. T1: Plan i strategia firmy, jako fundament budowania zespołu
b. T2: Style zachowań DISC a przydział obowiązków i komunikacja
c. T3: Komunikacja z zespołem
d. T4: Budowanie pozycji lidera

 

 

Gdzie i kiedy?

Seminaria odbywają się online po zalogowaniu na platformie internetowej udostępnionej przez Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER.

Seminaria są kierowane do firm spedycyjno-logistycznych z obszaru województwa pomorskiego z zakresu MśP oraz ich pracowników.

Korzyści z udziału w spotkaniach:

  • komplet materiałów szkoleniowych
  • wygodny dostęp z dowolnego miejsca
  • konsultacje grupowe i indywidualne

 

Prelegent

Konrad Dembczyński Doktorant Uniwersytetu Szczecińskiego w dziedzinie ekonomii. Tworzy reklamę i narzędzia sprzedażowe dla małych i średnich firm w Polsce i zagranicą. Realizuje zlecenia z zakresu grafiki komputerowej, tworzenia rozwiązań internetowych, komunikacji marki z klientem w social media, produkcji filmowych oraz badań opinii społecznej. Od 2014 roku realizuje się również jako wykładowca Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie w dziedzinach społecznych, w tym także w zakresie marketingu, e-biznesu, social mediów oraz grafiki i komunikacji wizualnej. W 2018 roku także na salach wykładowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Od początku swojej kariery zawodowej spędził ponad 3 000 godzin szkoląc i ucząc. Jest autorem publikacji naukowych w dziedzinie nowoczesnych technologii, IT w marketingu małych i średnich firm oraz udziału social mediów w promocji uczelni wyższych w Polsce i na świecie.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

[forms ID=125]

Dokumenty do pobrania:

Regulamin uczestnictwa

Załącznik nr 1 – Ramowy harmonogram wydarzenia

Załącznik nr 2 – Ankieta satysfakcji uczestnika

Panel dostępności