Broker Eksportowy

Konkursy grantowe

W ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy” przewidziana została pula środków na konkursy grantowe, dzięki którym firmy (lub grupy firm) będą miały możliwość wsparcia swoich aktywności związanych z promocją na rynkach zagranicznych poprzez udział w misjach i targach.

Panel dostępności