Broker Eksportowy

Misje gospodarcze

ROZWÓJ EKSPORTU FIRM POMORSKICH NA WYBRANYCH RYNKACH

W latach 2017-2022 w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy zostanie zorganizowanych łącznie 15 misji zagranicznych. Podmiot odpowiedzialny za misje to Inkubator STARTER* (koordynacja działań oraz organizacja 5 misji i wybór firm w nich uczestniczących), wraz z Partnerami: Agencją Rozwoju Pomorza S.A. (organizacja 5 misji wraz z wyborem firm w nich uczestniczących) oraz Gdańską Agencją Rozwoju Gospodarczego (organizacja 5 misji oraz wybór firm w nich uczestniczących).

W każdym roku będą odbywały się średnio 2-3 wyjazdy w ramach misji gospodarczych przewidziane dla pomorskich firm z sektora MŚP.

* W przypadku Inkubatora STARTER grupą docelową, do której kierowana jest oferta, są startupy.

[widgetkit id=”17″]