Broker Eksportowy

Broker zagraniczny - wyniki rekrutacji

Informujemy, że została zakończona ocena wniosków złożonych przez przedsiębiorstwa do konkursu na skorzystanie z usługi Brokera zagranicznego – systemu informacji o rynkach zagranicznych, działania realizowanego w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”.

Z usługi brokera eksportowego będzie mogło skorzystać 21 firm, które posiadają potencjał eksportowy stwierdzony na podstawie informacji zawartych we wnioskach oraz wyników badania Proeksport, prowadzonego przez Brokerów lokalnych.

 

Schemat systemu Brokera zagranicznego

Panel dostępności