Broker Eksportowy

Przedłużenie rekrutacji: Misja gospodarcza Smart City Finlandia 2019 (25 – 29 listopada 2019 r.)

UWAGA! Przedłużamy rekrutację do 04.10.2019 r. do godz. 10:00!

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy” zaprasza pomorskich przedsiębiorców z branży inteligentnych rozwiązań Smart City do udziału w misji gospodarczej do Finlandii (miasta Turku oraz Tampere). Podczas pobytu pomorscy przedsiębiorcy będą mieli możliwość wzięcia udziału w całodniowym seminarium w Turku pt. “Revealing Poland – Finland business possibilities in the Smart Solutions field”, podczas którego zaprezentowane zostaną działania z zakresu Smart City realizowane przez Turku Science Park/Turku Business Region oraz inne fińskie miasta. Seminarium przewiduje również część networkingową / spotkań b2b. W Tampere w ramach działań smart harmonogram przewiduję wizytę w Parku Naukowo-Technologicznym oraz na Uniwersytecie Tampere. Misja gospodarcza Smart City Finlandia 2019 to również spotkania z przedsiębiorcami już działającymi z ramach Smart City w Finlandii oraz partnerami zainteresowanymi współpracą z polskimi przedsiębiorstwami. 

Serdecznie zapraszamy!

 

Co zyskuje firma?

Przelot w obie strony

  • Transport lokalny
  • Zakwaterowanie
  • Wyżywienie (zgodnie z Ramowym Harmonogramem Misji)
  • Ubezpieczenie
  • Udział w seminarium w Turku
  • Spotkania z potencjalnymi kooperantami z Turku oraz Tampere
  • Wizyty z Parku Naukowo-Technologicznym oraz Uniwersytecie w Tampere
  • Poznanie możwliości eksportowych na rynek fiński w obszarze rozwiązań Smart City
  • Możliwość nawiązania kontaktów handlowo – gospodarczych z fińskimi firmami oraz organizacjami z zakresu inteligentnych rozwiązań


Wkład własny

Udział w misji gospodarczej będzie w max. 85% dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, w formie pomocy de minimis. Szacowany wkład własny przedsiębiorcy wynosi 852,03 pln – dla Uczestników niebędących podatnikami VAT – oraz 1 950,82 pln (w tym podatek VAT oraz VAT od kwoty dofinansowania) – dla Uczestników będących podatnikami VAT.

 

Zgłoszenia

Dokumenty konkursowe oraz formularz zgłoszeniowy dostępne poniżej.
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 04.10.2019 r, do godz. 10:00

 

Szczegółowe informacje:

Agata Maderska
Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.
E-mail: a.maderska@investgda.pl
tel. (58) 722 03 08

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

[forms ID=98]

 

ZAŁƒÑCZNIKI:

Regulamin uczestnictwa

Załącznik nr 1 – Kryteria wyboru przedsiębiorców

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o otrzymaniu pomocy de minimis

Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia o nawiązaniu kontaktów z przedsiebiorcami

Załącznik nr 5 – Ramowy harmonogram Misji

Załącznik nr 7 – Formularz de minimis

Załącznik nr 8 – Wzór oswiadczenia o przedmiocie zwolnienia z podatku VAT

Załącznik nr 9 – Wzór oświadczenia o statusie MŚP

Załącznik nr 10 – Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 11 – Wzór oświadczenia aktualizającego

Panel dostępności