Broker Eksportowy

Wydarzenie Gospodarcze w Tel Awiwie – wydłużamy termin rekrutacji!

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza zaprasza firmy z branży IT oraz nowych technologii do wzięcia udziału w Wydarzeniu Gospodarczym w Tel Awiwie

Wydarzenie odbędzie się w terminie pod koniec lipca 2019 r. Głównym celem wyjazdu jest uczestnictwo firm w jednym dniu konferencji TMTI (dawniej Tau Innovation Conference), organizowanej w dniach 23.07-24.07.2019 r.  Dodatkowo dla Uczestników przewidziane są spotkania z czterema firmami, dotyczące: ekosystemu startupowego w Izraelu, prawnych, finansowych i podatkowych aspektów prowadzenia działań biznesowych na tamtejszym rynku.

Udział w wydarzeniu będzie w 85% dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, w formie pomocy de minimis.

UWAGA! Wydłużeniu uległy terminy zgłoszeń!

Przedsiębiorca ubiegający się o udział w Wydarzeniu celem dokonania zgłoszenia udziału w Wydarzeniu zobowiązany jest do: wypełnienia formularza zgłoszeniowego dostępnego w wersji on-line na stronie www.brokereksportowy.pl w terminie do dnia 14.06. 2019 r., do godz. 12.00 oraz przesłania na adres e-mail d.lewandowska@rigp.pl ; w załączeniu do wiadomości zatytułowanej: „Pomorski Broker Eksportowy – eksportowe wydarzenie gospodarcze w Tel Awiwie” – wypełnionego i podpisanego przez osobę uprawnioną skanu Załącznika nr 2, Załącznika nr 4, Załącznika nr 9, Załącznika nr 10 oraz Załącznika nr 11, Załącznik nr 12 do Regulaminu w terminie do dnia  14.06.2019 r., do godz. 13.00.

[forms ID=83]

W sprawie udziału w seminarium i zgłoszeń można kontaktować się z:

Dorota Lewandowska, d.lewandowska@rigp.pl, tel. 665 770 331.

Zgłoszenie wniosku o udział w Wydarzeniu wymaga podania danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza z siedzibą w Gdańsku. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych są określone w załączniku nr 12 do regulaminu.

Więcej o wydarzeniu na : http://www.tmti.co.il/mainevent/

Załączniki:

Regulamin

1. Kryteria wyboru Przedsiębiorców

2. Formularz zgłoszeniowy

3. Umowa

4. Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis

5. Oświadczenie w sprawie nawiązanych kontaktów

6. Plan wydarzenia

7. Ankieta

8. Oświadczenie pracownika

9. Wzór informacji

10. Oświadczenie MŚP

11. Oświadczenie w przedmiocie zwolnienia z podatku VAT

12. Zgoda na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku

13. Oświadczenie de minimis

Panel dostępności