Broker Eksportowy

Informacje dla firm

Wspólny wyjazd na targi w ramach projektu

W trakcie realizacji projektu planujemy organizację 36 wyjazdów na najważniejsze imprezy wystawiennicze na całym świecie. Podczas wyjazdów przedsiębiorcy będą mieli możliwość zaprezentowania swoich produktów i usług na wspólnym stoisku województwa pomorskiego. Ekspozycja na wspólnym stoisku to same plusy: uwiarygodnienie dla firmy jako rzetelnego partnera biznesowego, znaczne obniżenie kosztów uczestnictwa w największych imprezach branżowych oraz możliwość zdobycia doświadczenia i nowych kontaktów biznesowych.
W ramach wspólnego wyjazdu zapewniamy m.in: pokrycie opłaty wystawienniczej i wpis do katalogu targowego, przelot i zakwaterowanie, zabudowę stoiska targowego. Dzięki dofinansowaniu w ramach projektu przedsiębiorcy ponoszą tylko niewielki koszt tytułem wkładu własnego.

Imprezy targowe, w których będziemy uczestniczyli będą wybierane na podstawie wskazań brokerów eksportowych oraz na podstawie zapotrzebowania zgłaszanego przez przedsiębiorców. Informacja o imprezach targowych na które planujemy pojechać w najbliższym czasie znajdują się w zakładce – Targi planowane

Rekrutacja na targi

Rekrutacja na wspólny wyjazd na targi rozpoczyna się na kilka miesięcy przed planowanym wydarzeniem. Informacje o aktualnych naborach wraz z wymaganymi dokumentami oraz kryteriami wyboru firm znajdują się w zakładce – Targi aktualne
Dodatkowych informacji na temat wyjazdów na targi udzielają:

Artykuły w tym dziale