Broker Eksportowy

PARTNERZY

AGENCJA ROZWOJU POMORZA S.A.

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. (ARP S.A.) od ponad 20 lat wspiera przedsiębiorczość na Pomorzu, jest także ważnym partnerem samorządów w zakresie kreowania rozwoju regionalnego oraz inicjatorem licznych przedsięwzięć gospodarczych. Wysoką jakość świadczonych usług potwierdzają uzyskane certyfikaty: ISO 9001, Krajowego Systemu Usług (KSU), Ministerstwa Gospodarki oraz inne stosowne akredytacje.

Do naszych najważniejszych obszarów działania należą:

 • wdrażanie funduszy unijnych dla przedsiębiorców i instytucji
 • zarządzanie Funduszem Kapitałowym inwestującym w innowacyjne pomysły biznesowe
 • promocja gospodarcza regionu i obsługa inwestorów zagranicznych
 • promocja postaw przedsiębiorczych oraz rozwijanie kompetencji biznesowych pomorskich firm poprzez realizację projektów o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym, a także w ramach świadczonych usług informacyjnych, szkoleniowych i konsultingowych

Zapraszamy do kontaktu:
www.arp.gda.pl 

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza (RIGP) to samorząd gospodarczy, który powstał w 2008 roku. Obecnie zrzeszamy ponad 250 przedsiębiorców z łącznie 4 województw (pomorskiego, 
kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego).

Do naszych najważniejszych obszarów działania należą:

 • opiniowanie oraz współtworzenie ustaw
 • współpraca z samorządem terytorialnym
 • promowanie postaw przedsiębiorczych

Zapraszamy do kontaktu:
www.rigp.pl

Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość”

Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” jest organizacją pozarządową non-profit działającą na rzecz zwiększania konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Od 1999 roku prowadzi ośrodek Euro Info – obecnie Enterprise Europe Network – wpierający działalność eksportową przedsiębiorstw. Posiada certyfikat PN-EN ISO 9001:2009. Jest członkiem Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU) oraz International Network for SMEs (INSME), międzynarodowej organizacji działającej na rzecz współpracy, wymiany know-how i wiedzy w zakresie innowacji i transferu technologii w MSP. 

Do naszych najważniejszych obszarów działania należą:

 • wspieranie przedsiębiorczości MSP poprzez udzielanie informacji gospodarczej, doradzanie w sprawach związanych z zakładaniem i rozwijaniem przedsiębiorstw oraz szkolenie kadr
 • promocja eksportu
 • kooperacja gospodarcza
 • wpieranie rozwoju regionalnego pod kątem małych i średnich firm

Zapraszamy do kontaktu:
www.swp.gda.pl 

Inkubator STARTER

Inkubator STARTER wspiera młode firmy prowadzące działalność gospodarczą nie dłuższą niż 3 lata oraz osoby, które mają pomysł na biznes i wymagają wsparcia w jego egzekucji. Są to głównie startupy działające w branżach ICT i przemysłach kreatywnych. Dzięki uwzględnianiu najnowszych trendów w procesie inkubacji i akceleracji pomysłów biznesowych STARTER stał się jednym z wyróżniających się ośrodków innowacji na tle polskiego ekosystemu startupowego. 

Do naszych najważniejszych obszarów działania należą:

 • organizowanie spotkań networkingowych, szkoleń, projektów akceleracyjnych, działań globalizacyjnych
 • organizowanie działań informacyjnych, m.in konferencji, targów i innych wydarzeń, których celem jest promowanie przedsiębiorczości i kreatywności.
 • wspieranie przedsiębiorców w nawiązywaniu szerokich kontaktów krajowych i zagranicznych 
 • wynajem powierzchni biurowych

Zapraszamy do kontaktu:
www.inkubatorstarter.pl 

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego (InvestGDA)

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego (InvestGDA) realizuje działania związane ze wspieraniem nowych inwestycji oraz rozwojem przedsiębiorczości w regionie Metropolii Gdańskiej.

Do naszych najważniejszych obszarów działania należą:

 • komercjalizacja powierzchni biurowych i terenów inwestycyjnych
 • organizacja spotkań biznesowych, w tym misji gospodarczych, konferencji i targów
 • sprzedaż i dzierżawa terenów inwestycyjnych
 • doradztwo inwestycyjne i finansowe

Zapraszamy do kontaktu:
www.investgda.pl 

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia powstał w 2001 roku jako inicjatywa gdyńskiego samorządu. Od kilkunastu lat tworzy optymalne warunki do realizacji pomysłów opartych na wiedzy i wysokich technologiach, rozwoju innowacyjności, przedsiębiorczości i kreatywności oraz aktywizacji lokalnej społeczności. W PPNT swoje siedziby mają firmy działające w branży biotechnologicznej i ochrony środowiska, informatyki, elektroniki i telekomunikacji, inżynierii, innowacji społecznych oraz nowoczesnego wzornictwa.

Do naszych najważniejszych obszarów działania należą:

 • Strefa Startup Gdynia – Oferta dla studentów, początkujących przedsiębiorców oraz freelancerów
 • Laboratorium PPNT – Wsparcie w realizacji projektów, wynajem specjalistycznego sprzętu oraz powierzchni laboratoryjnej
 • Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej – Doradztwo w dziedzinie ochrony własności intelektualnej
 • Centrum Designu Gdynia – Kompleksowe wsparcie rozwoju i promocji biznesu kreatywnego
 • Centrum Konferencyjne – Nowocześnie wyposażone sale konferencyjne, szkoleniowe oraz salki spotkań

Zapraszamy do kontaktu:
www.ppnt.pl 

Panel dostępności