Broker Eksportowy

RAPORTY branżowe

ANALIZA WYBRANYCH BRANŻ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

Przedmiotem raportów jest analiza wybranych branż gospodarki, zidentyfikowanie pomorskich przedsiębiorstw należących do tych branż oraz wyznaczenie potencjalnych zagranicznych rynków zbytu.

W raportach zawarta jest analiza i ocena działalności eksportowej wybranych branż i produktów.

Raporty zawierają analizy rynków zagranicznych, wybranych ze względu na możliwości sprzedaży produktów o największym potencjale eksportowym.

RAPORTY 2022:

BUDOWA STATKÓW

 • Branża związana z budową statków jest na tyle specyficzna, że jest branżą globalną. Kontrakty pochodzą z całego świata i są realizowane nie tylko w Polsce, ale również w innych europejskich czy pozaeuropejskich stoczniach.
 • Branża budowa i remonty statków wdraża wiele innowacji co wynika poniekąd z przepisów unijnych dotyczących ograniczenia śladu węglowego, jak i w wyniku powstawania infrastruktury off-shore. Unijny Zielony Ład wymusza budowę statków z ekologicznym napędem, jak wodór czy hybrydy oraz przebudowę jednostek wybudowanych wcześniej i doposażenie je m.in. w systemy oczyszczania wód balastowych
 • Największą szansą na rozwój branży w województwie pomorskim jest współpraca z sektorem off-shore. Budowa farm wiatrowych wymaga bowiem specjalnych statków do ich montażu i późniejszej obsługi i konserwacji.
 • Brakuje wsparcia państwa. Objawia się to brakiem dofinansowań na R&D oraz brakiem szkół z kierunkami stoczniowym.
 • W branży powinno zostać wprowadzone dodatkowe wsparcie marketingowe lokalnych firm, np. na międzynarodowych wystawach czy targach związanych z budową statków.
 • COVID-19 przyczynił się do anulowania lub poprzesuwania zleceń z rynku dalekowschodniego, głównie z Chin.

 

Perspektywiczne produkty eksportowe:

 • jachty (w tym morskie łodzie rekreacyjne i sportowe)
 • statki do przewozu towarów
 • remonty statków

 

Perspektywiczny rynek eksportowy: Niderlandy

 

RAPORT: Budowa statków

PRODUKTY I INSTALACJE OZE

 • Wartość eksportu światowego samych urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych osiągnęła 85 mld USD.
 • Na branże oddziałuje przede wszystkim obowiązujące prawo - w złej legislacji upatruje się powodu bankructw w sektorze. Przepisy hamowały też przez wiele lat rozwój branży w Polsce. Istotnym czynnikiem wpływającym na branżę jest obecna sytuacja na rynku energetycznym - kryzys energetyczny jest jednym z czynników napędzających branżę OZE.
 • Na wielu zagranicznych rynkach występuje local content – projekty OZE charakteryzują się tym, że czasami mają wpisane w założeniach, że budować czy serwisować instalacje mogą jedynie firmy z tamtejszych krajów, lub wymagają od zagranicznych firm uzyskania wielu zgód i koncesji,
 • Branża OZE jest bardzo mocno skorelowana z nowymi technologiami i sama w sobie jest innowacyjna. Rozwój branży napędza kryzys energetyczny i fakt, że UE dąży do jak najbardziej „zielonych” gospodarek
 • Pandemia COVID-19 uwydatniła silne zależności polskiego rynku od rynku chińskiego. Odczuły to m.in. firmy związane z fotowoltaiką, które zostały odcięte od dostaw ogniw i modułów fotowoltaicznych z Chin, w wyniku wygaszenia lub ograniczenia ich produkcji.
 • Dane Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej IRENA z 2021 roku wskazują, że na świecie funkcjonują instalacje o łącznej mocy aż 3 000 GW, które wykorzystują energię pozyskiwaną ze źródeł odnawialnych. Tym samym odnawialne źródła energii w 2021 roku stanowiły 38% mocy zainstalowanej na świecie.

 

Perspektywiczne produkty eksportowe:

 • turbiny wiatrowe
 • ogniwa i baterie galwaniczne
 • panele fotowoltaiczne

 

Perspektywiczny rynek eksportowy: Hiszpania

 

RAPORT: OZE

OEM MASZYNY PRZEMYSŁOWE

 • Mimo, że w całym sektorze OEM istnieje wiele firm, to jednak w poszczególnych obszarach działalności, konkurencja jest mniejsza. Dodatkowo, zapotrzebowanie na wszelkiego rodzaju maszyny, zarówno w Polsce jak i na świecie jest tak duże od kilku lat, że każde przedsiębiorstwo znajdzie wystarczającą ilość zamówień, aby utrzymać się na rynku.
 • Polska jest na 7. miejscu na świecie pod względem perspektyw rozwoju eksportu, a maszyny przemysłowe i urządzenia produkcyjne znalazły się wśród 23 wyróżnionych przez analityków PIE najbardziej perspektywicznych grup produktowych.
 • Przyszłość sektora będzie nakierunkowana na automatyzację i robotyzację. Parki maszyn będą bardziej zautomatyzowane, a czynnik ludzki będzie bardziej opierał się na zarządzaniu i koordynowaniu maszyn na poszczególnych etapach produkcji - będzie mniej pracowników fizycznych, a więcej inżynierów, którzy będą obsługiwać te maszyny. Pozwoli to na większą produkcję, a procesy te wymagają coraz nowszych i lepszych maszyn, więc rynek będzie się rozwijał pod względem innowacyjności i używanych technologii.
 • Sektor maszyn jest silnie uzależniony od innych sektorów, które wykorzystują maszyny. Do powiązanych sektorów należą m.in. budownictwo, przetwórstwo przemysłowe, przemysł spożywczy, rolnictwo, branża automotive, przemysł górniczy, leśniczy, przemysł papierniczy itd. Wszelkie problemy tych sektorów przekładają się na problemy w branży OEM. Brak inwestycji w sektorach powiązanych powoduje mniejsze zainteresowanie rozbudową czy modernizacją parku maszynowego.
 • Najbardziej perspektywicznymi produktami eksportowymi branży OEM maszyny przemysłowe w województwie pomorskim są maszyny rolnicze, maszyny do sortowania, maszyny budowlane.

 

Perspektywiczne produkty eksportowe:

 • maszyny rolnicze
 • maszyny do sortowania
 • maszyny budowlane

 

Perspektywiczny rynek eksportowy: Niemcy

 

RAPORT: OEM

RAPORTY 2020:

BRANŻA BUDOWLANO–WYKOŃCZENIOWA

Branża budowlano-wykończeniowa jest jedną z najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki. Obejmuje bardzo szeroki zakres począwszy od produkcji materiałów budowlanych, narzędzi stosowanych w budownictwie, a skończywszy na usługach obejmujących zarówno prace stricte budowlane, jak i te związane z projektowaniem.

 

Struktura firm według wielkości zatrudnienia w województwie pomorskim jest bardzo zbliżona do tej ogólnokrajowej. Zdecydowaną większość stanowią mikroprzedsiębiorstwa. Większość przedsiębiorstw w województwie pomorskim, stanowią podmioty, których głównym przedmiotem działalności są usługi. 35,5% firm z analizowanego regionu w swojej działalności zajmuje się produkcją materiałów zaliczanych do branży budowlano-wykończeniowej. 

 

Rynki perspektywiczne: Niemcy, Kanada i Rumunia

 

Produkty o największym potencjale eksportowym:

 • okna i drzwi z drewna i tworzyw sztucznych,
 • pokrycia dachowe,
 • wyroby stolarskie i ciesielskie (z wyłączeniem okien i drzwi z drewna).

 

ANALIZA BRANŻY: BRANŻA BUDOWLANO-WYKOŃCZENIOWA

ANALIZA RYNKÓW PERSPEKTYWICZNYCH: BRANŻA BUDOWLANO-WYKOŃCZENIOWA

BRANŻA KOSMETYCZNA

Rynek kosmetyczny w Polsce to niemal 500 działających czynnie podmiotów z czego 136 zlokalizowanych jest w województwie pomorskim. W porównaniu do sytuacji w innych krajach, można dostrzec większą siłę lokalnych producentów, ponieważ w Polsce na równi z wielkimi koncernami kosmetycznymi istnieją też mniejsze przedsiębiorstwa. Podczas gdy niektóre rynki zagraniczne są w większości zdominowane przez ogólnoświatowe koncerny, w Polsce dominują małe i średnie przedsiębiorstwa kosmetyczne. Branża kosmetyczna zarówno w województwie pomorskim, jaki i w całej Polsce jest branżą rozwijającą się. W sektorze działa dużo firm, dzięki czemu występuje silna konkurencja.

 

Rynki perspektywiczne: Indie, Ukraina oraz Chiny.

 

Produkty o największym potencjale eksportowym:

 • preparaty upiększające tj. kosmetyki do oczu, ust, twarzy,
 • preparaty do włosów,
 • produkty do pielęgnacji ciała.

 

ANALIZA BRANŻY: BRANŻA KOSMETYCZNA

ANALIZA RYNKÓW PERSPEKTYWICZNYCH: BRANŻA KOSMETYCZNA

 

BRANŻA MEBLARSKA

Branża meblarska jest najszybciej i najdynamiczniej rozwijającą się gałęzią polskiej gospodarki. Na przestrzeni lat Polska awansowała do czołówki światowych liderów zarówno pod względem produkcji (6-miejsce na świecie i 3-miejsce w UE), jak i eksportu (3-miejsce na świecie).

 

Większość przedsiębiorstw w województwie pomorskim, podobnie jak w pozostałych częściach kraju, stanowią podmioty, których głównym przedmiotem działalności jest produkcja. 29,4% firm z analizowanego regionu rozszerza zakres swojej działalności, łącząc produkcję z handlem i/lub usługami. 

 

Rynki perspektywiczne: 
Republika Czeska, Holandia i Stany Zjednoczone

 

Produkty o największym potencjale eksportowym:

 • meble do salonu i jadalni,
 • meble biurowe,
 • meble tapicerowane.

 

ANALIZA BRANŻY: BRANŻA MEBLARSKA

ANALIZA RYNKÓW PERSPEKTYWICZNYCH: BRANŻA MEBLARSKA

BRANŻA MOTORYZACYJNA

Branża motoryzacyjna w Polsce składa się z bardzo dużej ilości przedsiębiorstw, głównie małych i średnich, chociaż równorzędnie rozwijają się w naszym kraju również duże, światowe koncerny. Na omawianą branżę składa się wiele sektorów, najogólniej można podzielić ją na:

 • produkcję/sprzedaż pojazdów,
 • produkcję/sprzedaż części i akcesoriów motoryzacyjnych,
 • usługi motoryzacyjne.

 

W województwie pomorskim, w branży motoryzacyjnej, zdecydowaną większość stanowią mikro przedsiębiorstwa. Natomiast ze względu na dominujący przedmiot działalności są to głównie przedsiębiorstwa handlowe oraz usługowe. Branżę motoryzacyjną w województwie pomorskim w głównej mierze reprezentują przedsiębiorstwa handlowe zajmujące się sprzedażą samochodów oraz części do sektora automotive (w tym opon). Z kolei, przedsiębiorstwa, których profilem działalności jest również produkcja skupiają się w szczególności na wytwarzaniu części samochodów osobowych i użytkowych (m.in. silników, alternatorów) oraz produkcji autobusów i minibusów.

 

Rynki perspektywiczne: Włochy, Republika Południowej Afryki oraz Meksyk.

 

Produkty o największym potencjale eksportowym:

 • pojazdy silnikowe do przewozu dziesięciu lub więcej osób razem z kierowcą,
 • części i akcesoria do pojazdów samochodowych,
 • pojazdy silnikowe specjalnego przeznaczenia.

 

ANALIZA BRANŻY: BRANŻA MOTORYZACYJNA

ANALIZA RYNKÓW PERSPEKTYWICZNYCH: BRANŻA MOTORYZACYJNA

BRANŻA OGRZEWANIA, KLIMATYZACJI I WENTYLACJI (HVACR)

Skrót HVACR pochodzi od pierwszych liter angielskich słów: Heating, Ventilating, Air Conditioning i Refrigeration, które w języku polskim oznaczają ogrzewanie, wentylację, klimatyzację i chłodzenie. Urządzenia z tej branży pozwalają znacząco obniżyć koszty eksploatacyjne związane z ogrzewaniem i klimatyzacją. Rosnącą popularnością cieszą się nie tylko pojedyncze instalacje wyżej wspomnianych kategorii, ale również zintegrowane systemy łączące wszystkie urządzenia (do ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji).

 

W województwie pomorskim w branży HVACR zdecydowanie dominują mikro i małe przedsiębiorstwa. Struktura firm jest zatem bardzo zbliżona do tej ogólnokrajowej. Najczęściej są to firmy usługowe, wykonujące instalacje, naprawy czy usługi serwisowe dla urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Blisko 30% firm zajmuje się również produkcją (samą lub łączoną z handlem/usługami). Najczęściej ich profilem działalności jest szeroko ujęta produkcja urządzeń grzewczych, głównie kotłów i grzejników, jak również urządzeń wentylacyjnych i chłodniczych. Mikro i małe przedsiębiorstwa zajmują się w szczególności usługami, zaś w przypadku średnich i dużych firm wzrasta udział produkcji.

 

Rynki perspektywiczne: Rosja, Szwecja oraz Kazachstan.

 

Produkty o największym potencjale eksportowym:

 • grzejniki centralnego ogrzewania, nieogrzewane elektrycznie oraz ich części, z żeliwa lub stali; nagrzewnice powietrza i rozdzielacze gorącego powietrza (włączając rozdzielacze, które mogą także rozdzielać powietrze świeże lub klimatyzowane), nieogrzewane elektrycznie, zawierające wentylatory lub dmuchawy poruszane silnikiem oraz ich części, z żeliwa lub stali,
 • pompy powietrzne lub próżniowe, sprężarki i wentylatory powietrza lub innych gazów; okapy wentylacyjne lub recyrkulacyjne z wbudowanym wentylatorem, nawet z filtrami,
 • klimatyzatory, zawierające wentylator napędzany silnikiem oraz elementy służące do zmiany temperatury
  i wilgotności, włączając klimatyzatory nieposiadające możliwości oddzielnej regulacji wilgotności.

 

ANALIZA BRANŻY: BRANŻA OGRZEWANIA, KLIMATYZACJI I WENTYLACJI (HVACR)

ANALIZA RYNKÓW PERSPEKTYWICZNYCH: BRANŻA OGRZEWANIA, KLIMATYZACJI I WENTYLACJI (HVACR)

BRANŻA OFFSHORE

W ogólnym ujęciu branża off-shore definiowana jest jako gospodarka morska, czyli każda działalność, którą można prowadzić tylko dlatego, że istnieje morze. Off-shore jest działalnością złożoną, składającą się z wielu procesów, których wspólnym mianownikiem jest wykorzystanie morza i jego zasobów.

 

W województwie pomorskim, w branży off-shore, dominują wśród nich mikroprzedsiębiorstwa. Najczęściej firmy działające w regionie prowadzą działalność usługową, produkcyjną lub produkcyjno-usługową. 34% z nich prowadzi działalność eksportową.

 

Rynki perspektywiczne: Norwegia, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone

 

Produkty o największym potencjale eksportowym:
• Konstrukcje i części konstrukcyjne stalowe
• Urządzenia sygnalizacyjne i nawigacyjne oraz ich części
• Budowa i serwis platform wiertniczych lub produkcyjnych, pływających lub podwodnych (kategoria obejmuje również pogłębiarki, pływające doki, dźwigi pływające, latarniowce)

 

ANALIZA BRANŻY: BRANŻA OFF-SHORE

ANALIZA RYNKÓW PERSPEKTYWICZNYCH: BRANŻA OFF-SHORE

Wszystkie powyższe opracowania zostały zrealizowane przez wykonawcę: 
ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.
 

BAZA WIEDZY O INNYCH BRANŻACH

Analizy branżowe – Platforma Wsparcia Eksportu PKO Banku Polskiego

Platforma Wsparcia Eksportu to najnowsze rozwiązanie PKO Banku Polskiego dla eksporterów oraz firm planujących ekspansję zagraniczną. Platforma to m.in. dostęp do aktualnych analiz branżowych oraz najnowszych informacji o 130 rynkach zagranicznych. Wśród głównych branż eksportowych możemy znaleźć opracowania:

 • Branży nabiałowej
 • Słodyczy
 • Mięsa i wyrobów z mięsa
 • Kosmetyków
 • Mebli
 • Tworzyw sztucznych
 • Odzieży
 • Produktów farmaceutycznych

Ponadto platforma dysponuje wyszukiwarką, gdzie możemy szukać raportów według branż, kategorii czy krajów.


Analizy sektorowe – PKO Bank Polski

Zbiór opisów, opracowań nt. sektorów polskiej gospodarki.  Centrum Analiz PKO BP prezentuje informacje o różnych branżach, m. in.: urządzeń medycznych, spożywczej, branży wydobywczej, produkcyjnej maszyn i urządzeń.


Opracowania sektorowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

PAIH na swojej stronie internetowej publikuje raporty prezentujące wybrane sektory polskiej gospodarki. Prócz ogólnej charakterystyki sektorów, publikacje opisują m.in. największe działające w Polsce przedsiębiorstwa, kwestie rynku pracy, inwestycji zagranicznych oraz perspektywy rozwoju.


Analiza branż eksportowych – Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (KUKE S.A.)

Analiza przedstawia, które z branż są „najbardziej eksportowe” w naszym kraju. KUKE S.A. proponuje 3 podejścia: 

 • udział przychodów z tytułu eksportu do przychodów ogółem (mapa branż eksportowych),
 • ujęcie przychodowe – branże uszeregowane są według wysokości generowanego przez eksport przychodu,
 • saldo obrotów z zagranicą – branże uszeregowane są według otrzymanej różnicy pomiędzy przychodami z tytułu eksportu a wartością zakupów z importu.

Zastosowany został podział na podmioty:

 • „średnie” – zatrudniają 9-50 osób
 • „duże” – zatrudniają powyżej 50 osób

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PARP realizuje projekt „Opracowanie strategii marki polskiej branży meblarskiej na lata 2018-2021”. Projekt ten jest jednym z elementów Programu Flagowego „Polskie Meble”, który ma na celu stworzenie systemu wzmacniającego globalną pozycję polskiej branży meblarskiej.

Strategia realizowana jest w celu zapewnienia spójnego i pozytywnego wizerunku polskiej branży meblarskiej oraz wspierania gospodarczej aktywności polskich przedsiębiorców z tej branży za granicą. Dokument zawierać będzie rekomendacje w zakresie budowania unikalnego wizerunku marki polskiej branży meblarskiej i jej pozycjonowania na rynkach międzynarodowych oraz długookresowe wytyczne do komunikacji marki. Strategia odwoływać się będzie do interesów branży, która jest równocześnie jej adresatem.


Centrum Analiz Branżowych

CAB to agencja badawcza specjalizująca się w badaniach rynku stolarki budowlanej w Polsce oraz w pozostałych krajach europejskich. Udostępniają raporty dotyczące rynku płytek ceramicznych, kostki brukowej, mebli, szyb, okien.Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

KOWR udostępnia analizy i informacje dotyczące rynków produktów rolnych i żywnościowych, a także realizacji mechanizmów aktywnej polityki rolnej na rynkach produktów rolnych i żywnościowych.

Raz na kwartał udostępniana jest prognoza cen podstawowych produktów rolno-żywnościowych sporządzana na podstawie przewidywań Zespołu Ekspertów ds. Prognozowania Cen Podstawowych Produktów Rolniczych.

W analizie handlu zagranicznego omówione są obroty głównymi grupami produktów w ujęciu ilościowym i wartościowym ze wskazaniem najważniejszych partnerów handlowych z uwzględnieniem zmian w odniesieniu do poprzedniego roku.

Panel dostępności